Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče – iščemo zunanje sodelavce

30.8.2016

V okviru Evropskega projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče iščemo zunanje sodelavce za izvajanje različnih izobraževanj/usposabljanj: tuji jeziki, računalništvo, finančno opismenjevanje, komunikacija, orientalske vede, zdrava prehrana in gibanje, turizem – turistično vodenje, rezervacijski sistemi, notranje opremljanje ter marketing.

Projekt je namenjen zaposlenim, starim 45 ali več let, ki imajo dokončano največ srednjo poklicno šolo.

Cenik plačila storitev je objavljen v navodilih MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.

Rok za prijavo je 10. september 2016.

Kriterij izbora: najnižja cena in reference


Prijave zbiramo na naslov:

Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin
E-naslov: #EM#696f646c44757464267a63#EM#
Tel: 05/38-41-513 in 05/38-41-511

Vljudno vabljeni k sodelovanju.

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc delno financirata Evropska unija iz ESS ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

SOČAsnik, l. XX, št. 5, 2019