Program razvoja podeželja 2014–2020

1.12.2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo nove javne razpise iz Programa razvoja podeželja 2014–2020:

• JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 8.6 za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2016
• Prvi JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP UKREP 3.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016
• Peti JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 na VVO
• Šesti JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih
• Sedmi JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstev, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane

V okviru INFO točk bodo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica - Oddelek za kmetijsko svetovanje navedene razpise predstavili na več lokacijah na Primorskem. V preglednici si lahko ogledate, kje in kdaj bodo potekale predstavitve.

Več informacij lahko dobite pri Michaeli Vidič na telefon: 05/38-84-284.


Datoteke:
Napovednik predstavitev javnih razpisov MKGP.pdf (687.04 kB)
SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019