Projekt sodelovanja

22.1.2019

V ponedeljek, 14. januarja, je bil objavljen razpis št. 7/2019 za predložitev standardnih projektov.

Oddaja vlog poteka izključno v elektronski obliki v sistemu FEG2 Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine. Pred tem mora prijavitelj pridobiti uporabniško ime in geslo v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija ter navodila za registracijo v sistem
Login FVG je na voljo na spletni strani programa, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog.

Rok za oddajo vlog: 15. marec 2019 ob 12:00:59 (CET)

Dodatne informacije:
- Skupni sekretariat, Via del Lavatoio, 1, I-34132 Trst, Italija, tel. +39/040/377-5993, e-mail: #EM#6a75712d6d71677464664a79696a67607e743c756272387e6c#EM# ali
- slovensko Info točko, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, tel. (+386)5/73-18-530, e-mail: #EM#69752f706d2b75717a624a6c637b207c79#EM#.
SOČAsnik, l. XIX, št. 5, 2018