Razvoj kompetenc starejših zaposlenih - ASI

30.7.2019

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI objavil 2. javno povabilo. Podjetja lahko pridobijo sredstva za usposabljanja starejših zaposlenih, na voljo je kar 10 milijonov evrov sredstev.

• Objava povabila: 26. 7. 2019 na spletni strani sklada.
• Vrednost povabila: 10.000.000,00 EUR.
• Predmet sofinanciranja:
SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih.
SKLOP B: Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih. 

Rok za oddajo vlog: Ponudbo (prijavnico) lahko ponudniki vložijo od 26. 8. 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019.

JAVNI POZIV je dostopen tukaj: TUKAJ

V kolikor potrebujete pomoč pri prijavi ali sodelovanje pri izvajanju usposabljanj za zaposlene prosimo, da nam to pravočasno sporočite.

mag. Damijana Kravanja
Višji svetovalec - izobraževanje odraslih

T: +386 (0)5 384 15 11
E-pošta: #EM#64606f6a6e6468662662786a7a6c606571516261773b657e#EM#