Ustanovitev novega organa odločanja kohezijske regije Zahodna Slovenija

6.5.2021

Izjava za javnost

Ljubljana, 5. maj 2021
– V ljubljanski Mestni hiši je včeraj, 5. maja 2021, potekala ustanovna seja Razvojnega sveta kohezijska regija Zahodna Slovenija (Razvojnega sveta KRZS), ki je bil imenovan za novo programsko obdobje, kar pomeni, da bo deloval v obdobju od 2021 do 2027. 

Zbrane je uvodoma pozdravil Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je poudaril, da so v kohezijskih regijah Vzhodne in Zahodne Slovenije razvojne razlike znotraj obeh regij, zato je treba poskrbeti za uravnotežen razvoj vseh regij in vseh občin, saj bo le tako lahko Slovenija razvojno naravnana kot celota.

Madjarjeva predsednica, Brežan podpredsednik

Člani Razvojnega sveta KRZS so na zasedanju za predsednico soglasno potrdili mag. Lilijano Madjar, sicer direktorico Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, za podpredsednika pa Uroša Brežana, župana Občine Tolmin; oba sta ti funkciji opravljala že v preteklem programskem obdobju. 
Po izvolitvi je predsednica izpostavila ključna odprta vprašanja, vezana na sofinanciranje projektov občin zahodne kohezijske regije v aktualni perspektivi. Predvidena je namreč bistveno manjša kvota EU sredstev, kot so razvojne potrebe regije, zaskrbljujoče je tudi znižanje stopnje sofinanciranja, saj naj bi bilo za projekte odobreno le 40 odstotkov sofinanciranje, kar je polovico manj kot v pretekli perspektivi, ko je bilo sofinanciranje z EU sredstvi 80 odstotno. Še vedno pa je veliko nejasnosti tudi glede dane obljube Vlade RS, da se bo razlika pokrivala s sofinanciranjem iz nacionalnega proračuna.

Pregled stanja in novih izzivov

Člani so se po izvolitvi seznanili s stanjem in izzivi za uspešen zaključek mehanizma za dogovor za razvoj regij (DRR) v Zahodni Sloveniji za obdobje 2014–2020, saj so predstavniki ministrstev za gospodarski razvoj, infrastrukturo in za okolje ter prostor povzeli aktualno stanje glede napredka projektov, ki so v njihovi pristojnosti. Sprejeli so tudi Poslovnik o delu Razvojnega sveta KRZS in potrdili imenovanje članov v neformalno delovno skupino SVRK-KRZS za pripravo partnerskega sporazuma in programov evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027. Na koncu seje pa so potrdili še Program dela s finančnim načrtom za leto 2021.

Razvojni svet KRZS

Razvojni svet je organ odločanja kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki je ena od 281 evropskih regij na ravni NUTS 2, v katero so združene 4 razvojne regije: Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-Kraška in Severno Primorska (Goriška) razvojna regija. Te se povezujejo z namenom izvajanja kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih nalog, povezanih z razvojem, ki jih sporazumno določijo občine in država. Vsaka v kohezijsko regijo vključena razvojna regija ima v Razvojnem svetu 5 predstavnikov. Sicer pa Razvojni svet skupaj šteje 20 članov in enako število nadomestnih članov.

Severno Primorsko (Goriško) razvojno regijo predstavljajo naslednji člani:
- Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina,
Uroš Brežan, župan Občine Tolmin,
- dr. Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica,
Simon Škvor, direktor Posoškega razvojnega centra, nosilne razvojne agencije v regiji,
- Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija,

in njihovi nadomestni člani:

Brigita Habjan Štolfa, direktorica RRA ROD Ajdovščina,
Mauricij Humar, župan Občine Miren-Kostanjevica,
Marko Matajurc, župan Občine Kobarid,
Marko Rondič, sekretar Območne obrtno podjetniške zbornice Ajdovščina,
- Gašper Uršič, župan Občine Cerkno. 

Dogovor za razvoj regij

Leto 2021 predstavlja prelomno leto za Razvojni svet KRZS, saj se je uradno začelo novo programsko obdobje 2021–2027, na katerega se navezuje 7-letni proračun EU t.i. večletni finančni okvir. Poleg tega bo to leto zelo intenzivno tudi na področju črpanja evropskih sredstev iz programskega obdobja 2014–2020, kamor sodijo tudi projekti mehanizma za DRR, ki se je v preteklosti izkazal kot izredno uspešen in učinkovit. DRR je inštrument regionalne politike in je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničuje Regionalni razvojni program vsake razvojne regije tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir v regiji ter viri financiranja. Do sedaj je bilo potrjenih 32 projektov v vrednosti več kot 47 milijonov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. Skupna vrednost projektov pa presega 107 milijonov evrov. Tovrstni dogovori pa so kot mehanizem nujno potrebni tudi v obdobju 2021–2027, saj predstavljajo tiste projekte, ki jih je možno prilagajati potrebam na terenu. Prav tako jih je možno kombinirati z drugimi viri in tako njihove učinke multiplicirati.
 
Kohezijska regija Zahodna Slovenija je tako v izhodiščih Strategije razvoja KRZS usmerjena v celosten razvoj in upravljanje regije, v povezano, zeleno, nizkoogljično in pametno regijo ter regijo, ki bo po meri ljudem.


Foto: Simon Škvor


Datoteke:
Izjava za javnost SZJ konstitutivna seja 5 5 2021.doc (134.50 kB)