Rezultati projekta e-MOTICON

28.6.2019

Končni rezultati projekta e-MOTICON so na voljo za prenos:
Smernice za vpeljavo e-mobilnosti na območje Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka (na voljo tudi v tiskani različici);
Smernice e-MOTICON – kratek povzetek praktičnih ugotovitev, zaključkov in priporočil, zbranih v celotnem projektu (na voljo v angleščini in lokalnih jezikih);
Bela knjiga e-MOTICON – edinstvena strategija za alpski prostor o inovativnem načrtovanju električnih polnilnih postaj (na voljo v angleščini in lokalnih jezikih);
e-MOTICON tečaj o možnostih in izzivih, povezanih z električno polnilno infrastrukturo, vključno s številnimi primeri za dobre prakse (v angleščini).

Do vseh teh rezultatov lahko dostopate prek spletne platforme e-MOTICON, namenjene povezovanju strokovnjakov ter ostalih interesnih skupin, in sicer tako, da se pridružite uporabniški skupini »Rezultati projekta e-MOTICON« na naslovu http://www.e-moticon.eu. e-MOTICON Bela knjiga in Smernice so na voljo tudi v tiskani različici, in sicer v angleškem in slovenskem jeziku.

Rezultate projekta e-MOTICON in informacije, povezane z e-mobilnostjo, najdete tudi v e-VOZLIŠČU.
SOČAsnik, l. XXI, št. 1, 2020