Seznanitev izvajalcev programov z namero prijave na javni razpis

19.9.2018

Posoški razvojni center najavlja namero prijave na Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022, ki ga je dne 14. 9. 2018 objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Operacije se bodo izvajale v obliki konzorcijev. Konzorcij vodi prijavitelj, ki je vodja konzorcija oziroma poslovodeči konzorcijski partner.

Prijavitelj v konzorcij vključi organizacije iz svoje statistične regije, če izkazujejo interes in izpolnjujejo Splošne pogoje za konzorcijske partnerje brez prijavitelja, ki so opredeljeni v 9.2 točki tega javnega razpisa.

V kolikor želite sodelovati in izpolnjujete vse predpisane pogoje za konzorcijskega partnerja, oddajte namero za sodelovanje skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na #EM#696f646c44757464267a63#EM#. Rok za oddajo namere je 21. 9. 2018, do 10.00 ure.

Pogoji sodelovanja, in sicer tako splošni kot tudi posebni pogoji za konzorcijske partnerje, so navedeni v javnem razpisu.