Skupaj k odličnosti v ribogojstvu

20.7.2017

Posoški razvojni center (PRC) je partner v projektu BRIDGES, ki si prizadeva za bolj učinkovito povezavo med raziskavam in implementacijo v podjetništvu.

PRC se v projektu osredotoča na ribištvo in ribogojstvo oz. akvakulturo in s tem povezanim centrom odličnosti, zato je bil junija s strani finskega partnerja Helsinki-Uusimaa Regional Council organiziran ogled dobre prakse na Finskem. Finski nacionalni inštitut za naravne vire LUKE je svoje delo na področju akvakulture predstavil predstavniku podjetja Faronika, ki se kot podaljšana roka Ribiške družine Tolmin ukvarja tako s programi repopulacije kot vzgojo rib za trg. 

Dogovorjeno je bilo nadaljnje sodelovanje in pomoč pri vzpostavljanju podobnega centra odličnosti v Sloveniji. Ta bo nadgradil že obstoječa znanja in programe repopulacije avtohtonih vrst soške postrvi in jadranskega lipana predvsem s tržnimi pristopi, oblikovanjem blagovnih znamk in stalnim zagotavljanjem kakovosti.

Naslednje srečanje s finskim inštitutom bo predvidoma v jesenskem času v Posočju.