Slovenski podjetniški sklad - sprememba javnih pozivov


Spremembe javnih pozivov je SPS izvedel pri dveh vavčerjih za internacionalizacijo, in sicer pri Vavčerju za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in Vavčerju za udeležbo v mednarodnih forumih, medtem ko začasno zapira dva vavčerska javna poziva za področje digitalizacije, in sicer Vavčer za digitalne kompetenc in Vavčer za digitalni marketing.

• Spremembe pri javnem pozivu Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah se nanašajo na 10. točko Javnega poziva, in sicer Minimalna višina subvencije po novem znaša 300,00 EUR, maximalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Prav tako se lahko stroški uveljavljajo za dva udeleženca in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v podjetju.

• Spremembe pri javnem pozivu Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih se nanašajo na 10. točko Javnega poziva, in sicer Minimalna višina subvencije po novem znaša 300,00 EUR, maximalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.

Čistopise obeh sprememb javnih pozivov najdete na spletni strani SPS direktno v okviru posameznega javnega poziva.

• Hkrati pa SPS začasno zapira dva vavčerska javna poziva, ki se nanašata na področje digitalizacije, in sicer Vavčer za digitalne kompetence in Vavčer za digitalni marketing. Vloge, oddane 27. julija 2019 ali kasneje, bodo vrnjene oziroma zadržane do ponovnega odprtja omenjenih javnih pozivov. O tem vas bomo obvestili na spletni strani Posoškega razvojnega centra.

JAVNI POZIVI vavčerjev so dostopni tukaj.
SOČAsnik, l. XXI, št. 1, 2020