Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018

28.11.2017

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018.

Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini.

Upravičeni stroški se uveljavljajo v obliki standardiziranega stroška na enoto (m2). Višina sofinanciranja udeležbe na individualnem sejemskem nastopu na mednarodnih sejmih v tujini znaša
5.313,06 € + 65,2 * X ; (X = velikost razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2))
Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje znaša 5 m2, maksimalna pa 120 m2.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.900.000,00EUR.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:
leto 2018 - 1.600.000,00 EUR
leto 2019 - 300.000,00 EUR

Predvidena sta dva 2 roka za oddajo vlog:
1. rok: 5. 1. 2018,
2. rok: 15. 5. 2018.

Več informacij o javnem razpisu najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019