Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem

23.8.2018

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

Delodajalec, ki se želi vključiti v Regijsko štipendijsko shemo Goriške regije, mora predložiti v celoti izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika podpisano in žigosano prijavnico na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila v zaprti kuverti s pripisom »PRIJAVA na Javni razpis RŠS 2018/2019«.

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave, ki začne teči 3. 9. 2018 in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 3. 2019.

Razpis, prijavne obrazce in več informacij najdete tukaj.