Sprejet Izvedbeni načrt RRP 2007–2009


Člani Sveta regije so 4. aprila sprejeli Izvedbeni načrt RRP 2007–2009.

Predhodno (29. marca) so predlog obravnavali člani Regionalnega razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške statistične regije).

Izvedbeni načrt RRP za obdobje 2007–2009 je pripravil Posoški razvojni center kot regionalna razvojna agencija v partnerstvu z lokalnimi razvojnimi agencijami (Razvojno agencijo ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. Idrija in RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica). Osnova za pripravo je bil 15. decembra 2006 sprejet Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013.

Datoteke:
. (0.00 kB)