Sprejet RRP


Svet regije je v petek, 15. 12. 2006, na 6. seji sprejel Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013.

Več informacije dobite na Posoškem razvojnem centru, tel. št. 05/ 38-41-500.

Povezave:

Celoten program