Javni razpisi - spremembe

31.3.2020

V Uradnem listu št. 35 ne spreglejte številnih sprememb, ki so pretežno vezane na podaljšanje razpisanih rokov:

- Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020–2021 (začasno ustavi postopek izvedbe razpisa; nadaljevanje izvedbe bo odvisno od rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 ),

- Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21 (rok podaljšan do 14. maj 2020),

- Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020 (rok podaljšan do 18. maj 2020),

- Javni razpis »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije« (skrajni rok za prispetje vlog na prvi rok tretje faze javnega razpisa je skladno s 26. točko javnega razpisa, 31. 3. 2020, na drugi rok tretje faze javnega razpisa pa 4. 5. 2020; za sofinanciranje druge faze javnega razpisa je na razpolago 4.840.000 €),

- Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih (spremenjen je rok, in sicer: 1. rok do 19. 7. 2019, 2. rok do 30. 8. 2019, 3. rok do 15. 10. 2019, 4. rok do 29. 11. 2019, 5. rok do 10. 1. 2020, 6. rok do 14. 2. 2020, 7. rok do 13. 3. 2020, 8. rok do 15. 5. 2020),

- Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom (rok podaljšan do 4. maja 2020),

- Javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč (stari roki se črtajo in se dodata dva nova: 1. julij 2020 in 3. avgust 2020),

- Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi (3. rok se nadomesti z novim: 29. maj 2020).

Datoteke:
. (0.00 kB)