Spremembi razpisov in nov javni razpis

29.4.2020

Spremembi:
- nov rok za oddajo vlog na »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022« (več o razpisu najdete TUKAJ);
- podaljšan rok za predložitev in odpiranje vlog »Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4« (več o razpisu najdete TUKAJ).Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21


Predmet javnega razpisa
Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/2021 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Skupna višina razpisanih sredstev: 56.930 evrov

Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 15. 5. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.