Staro mestno jedro Tolmina

10.7.2019

Na pobudo Krajevne skupnosti (KS) Tolmin in v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom (PRC) bo Občina Tolmin tudi letos izvedla začasno spremembo prometnega režima na območju starega mestnega jedra Tolmina. Javna predstavitev načrtovanih začasnih ukrepov v starem mestnem jedru bo v sredo, 10. julija, ob 19. uri v Tornijevi dvorani KS Tolmin na Rutarjevi ulici 5 v Tolminu. Sodelovali bodo predstavniki Občine Tolmin, KS Tolmin in PRC, zelo dobrodošla bodo tudi mnenja in predlogi občanov, tamkajšnjih stanovalcev in uporabnikov poslovnih prostorov.

V približno treh mesecih (predvidoma od 22. julija do 13. oktobra) bodo k oživljanju tega prostora prispevale različne dejavnosti, delavnice, prireditve in podobne vsebine. Del teh aktivnosti bo izveden v okviru projekta Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina, s katerim je vodilni partner Občina Tolmin kandidirala na javni poziv lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče. Tako bo omenjeni projekt sofinanciran iz državnega proračuna in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na trgu pri fontani bo občina v času spremenjenega prometnega režima uredila prireditveni prostor, objavljen je tudi Javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo javne površine s premičnim gostinskim obratom v starem mestnem jedru Tolmina v najem.

K sodelovanju pri oživljanju starega mestnega jedra vabljeni vsi, ki imate ideje, kakšne vsebine vdahniti staremu mestnemu jedru Tolmina. Program koordinira Nika Ivančič (PRC); oglasite se ji na e-naslov #EM#6e6869622a6c7066666a63684c7d7c6c3e627b#EM# ali telefonsko številko (05) 38-41-500.
SOČAsnik, l. XX, št. 2, 2019