Usposabljamo lokalno

9.5.2018

Novo javno povabilo »Usposabljamo lokalno« je namenjeno usposabljanju brezposelnih oseb za deficitarne poklice, s ciljem izboljšati zaposlitvene možnosti in povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela ter pridobitev in krepitev sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti ter odpravi strukturnih neskladij na trgu delovne sile.

Ciljna skupina: brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ najmanj 3 mesece.

Program se izvaja kot usposabljanje na konkretnem delovnem mestu, neposredno pri delodajalcu, za deficitarne poklice, opredeljene na lokalnem nivoju po posameznih območnih službah Zavoda.

Na Območno službo Nova Gorica lahko oddate ponudbe za izvedbo usposabljanja za poklice:
- kuhinjski pomočnik;
- natakarski pomočnik;
- upravljavec strojev pri obdelavi kovinskih izdelkov;
- komercialist;
- skladiščnik.

Usposabljanje traja 3 mesece in poteka brez delovnega razmerja.

Ponudbo oddate na predpisanem obrazcu po pošti ali osebno v glavno pisarno območne službe, ki je pristojna glede na sedež vašega podjetja.

Javno povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 28. 6. 2019 do 12. ure, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Več informacij dobite tukaj.

Več informacij o vseh finančnih spodbudah za delodajalce za programe praktičnega usposabljanja in zaposlovanja.
SOČAsnik, l. XIX, št. 5, 2018