V igri je šest novih vlog

9.11.2018

Na »3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020« so se s projektnimi partnerji odzvale vse štiri občine, ki delujejo na območju omenjene lokalne akcijske skupine (LAS).: Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin.

Konec septembra se je namreč iztekel rok za oddajo vlog, s katerimi se zasledujejo cilji Evropskega sklada za regionalni razvoj in omenjene strategije. Skupno je bilo oddanih šest projektov, ki se nameravajo izvajati na ciljno zastavljenih območjih – to je v Bovcu, Breginju, Desklah, Mostu na Soči, Podbrdu in Tolminu.

Predlagane projekte je danes pregledala in ocenila komisija, ki je ugotovila, da je vseh šest doseglo zadostno število točk za nadaljnjo obravnavo. 

V drugi polovici novembra bodo člani Upravnega odbora LAS Dolina Soče izbrali projekte za sofinanciranje, njihov izbor pa bodo nato dokončno potrdili še na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.