Vavčerji v pomoč mikro, malim in srednjim podjetjem na voljo do leta 2023

29.3.2019

Slovenski podjetniški sklad uvaja spodbude malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 evrov, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 evrov, ki jo podjetje lahko pridobi za posamezni vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih podjetje lahko koristi, pa znaša največ 30.000 evrov na leto.

Trenutno so objavljeni naslednji javni pozivi:
• Vavčer za certifikate kakovosti,
• Vavčer za zaščito intelektualne lastnine,
• Vavčer za tržne raziskave tujih trgov,
• Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih,
• Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino,
• Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.

Javni pozivi in prijavni obrazci so na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Do konca leta 2019 se pričakuje tudi javne pozive za vavčer za prenos lastništva in statusno preoblikovanje podjetij, digitalizacijo, krožno/zeleno gospodarstvo ter prototipiranje.

Posoški razvojni center v okviru projekta SPOT svetovanje Goriška nudi brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge za vse objavljene javne pozive za vavčerje.

Dodatne informacije: PRC (Nežika Kavčič), telefon: 05/38-41-519, e-pošta: #EM#6e64786a6f64286c697f69626f4d7e7d733f617a#EM#
SOČAsnik, l. XX, št. 2, 2019