Vlada RS potrdila program SOČA 2009

2.10.2008

Vlada RS je 1. oktobra 2008 potrdila Izvedbeni program razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2009 (SOČA 2009).

Program SOČA bo tako potekal že osmo leto, v primerjavi z letom 2007 in 2008 pa se v letu 2009 v skladu s Programom razvojne pomoči Posočju 2007-2013 ne bo izvajal Ukrep I: Vzpostavljanje razvojne infrastrukture.

V prihodnjem letu bodo državna sredstva v višini 1.251.878 evrov namenjena spodbujanju razvoja podjetništva in razvoju človeških virov.
Za Ukrep II: Pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoja gospodarstva in odpiranja novih delovnih mest bo tako namenjenih 747.247 evrov (leta 2008 645.070 evrov), za Ukrep III: Usposabljanje in razvoj kadrov: razvoj človeškega potenciala v Posočju pa 417.000 evrov (leta 2008 494.250 evrov).
Sredstva bo možno pridobiti preko javnih razpisov, ki bodo objavljeni v naslednjem letu.

Vlada RS je sicer obravnavala tudi izvedbo programa SOČA 2007 in jo označila kot uspešno.