Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR)

13.5.2022

Povabilo Andragoškega centra Slovenije za sodelovanje v delovni skupini projekta Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju je potrditev našega dolgoletnega dela na področju ozaveščanja, vzgoje in izobraževanja odraslih v kontekstu vsebin s trajnostno noto. S sodelovanjem bomo lahko nadgradili svoje dejavnosti, programe in prizadevanja za sonaraven življenjski slog.

Drobec tovrstnih aktivnosti lahko spoznate:
- v 15-minutnem video prispevku, kjer so predstavljeni naši izbrani primeri izobraževanja odraslih za trajnostni razvoj,
- v video publikaciji Stkane Zgodbe in
- v seriji publikacij na tovrstno vsebino.

V času trajanja zgoraj omenjenega projekta (1. 3. 2022–31. 12. 2023) se med drugim predvideva tudi:
- vzpostavitev do 15 demonstracijskih vzgojno-izobraževalnih zavodov oziroma organizacij,
- finančna podpora (do 40 odstotkov vzgojno-izobraževalnih zavodov oziroma organizacij) za izvajanje krajših dejavnosti, povezanih s podnebnimi cilji, ki so v Sloveniji že uveljavljene ter jih bodo strokovno verificirali Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (Center RS za poklicno izobraževanje, Zavod RS za šolstvo, Andragoški center Slovenije ter Center šolskih in obšolskih dejavnosti), vsak za svojo raven oziroma področje dela.

Več vsebin o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj dobite na spletni strani Znamenja trajnosti, ki jih ureja Andragoški center Slovenije, in istoimenskem učnem gradivu

Več vsebin o projektu Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju najdete tukaj.

Za več informacij pokličite Posoški razvojni center (Patricijo Rejec) na 05/38-41-506 ali ji pišite na #EM#706076716d666f6d6927786e66686d4f6063713d677c#EM#.