Zapisnik javne seje odpiranja ponudb


Zapisnik javne seje odpiranja ponudb – javni razpis za dobavo računalniške opreme, programa, usposabljanja in vzdrževanje Uradni list RS št. 40–41, z dne, 22. 04. 2005 (projekt PHARE CBC Slovenija/Italija 2002 PRIMe donacijska shema »Posoški kovinarski grozd«)