Zbiramo potrebe po kadrovskem štipendiranju

1.12.2016

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z sofinanciranjem kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2016/2017


Za prijavo Posoškega razvojnega centra na "Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij" zbiramo potrebe po kadrovskem štipendiranju za šolsko/študijsko leto 2016/2017. 

Pomembnejša določila ZŠtip-1, katera je treba upoštevati pri oddaji potreb ...
• Sofinanciranje se ne more prvič dodeliti za letnik, v katerega je štipendist ponovno vpisan ali v času podaljšanega študentskega statusa ali dodatnega študijskega leta (ABS).
• Kadrovska štipendija, ki jo delodajalec uveljavlja za sofinanciranje, ne sme biti nižja od državne štipendije brez dodatkov za četrti dohodkovni razred, kot je urejena v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
• Sofinanciranje se dodeli v višini 50 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače.
• Delodajalec je dolžan omogočiti opravljanje enomesečne delovne prakse štipendistu v vsakem šolskem oz. študijskem letu in štipendist jo je dolžan opraviti.
• Štipendija se izplačuje najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
• Delodajalec je dolžan s štipendistom, za katerega je prejemal sofinanciranje, najkasneje v enem mesecu po zaključku izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi na ustrezno delovno mesto.
• Če štipendist izobraževanja ne zaključi v roku, mora delodajalec vrniti celoten znesek sofinanciranja kadrovske štipendije za tega štipendista.

Potrebe po kadrovskih štipendijah lahko oddajo zainteresirani delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje po zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1), in sicer tako, da izpolnijo in oddajo obrazec, ki se nahaja v priponki.

Štipendist, za katerega delodajalec prejme sofinancirano kadrovsko štipendijo, mora izpolnjevati pogoje, določene z ZŠtip-1 in morebitne druge pogoje, določene v splošnih aktih delodajalca.
Dodaten pogoj, ki ga navaja javni razpis je, da se štipendiste vključi v projekt tako, da bodo najkasneje v šolskem/študijskem letu 2021/2022 zaključili izobraževanje.

Zakonske podlage in javni razpis:
Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) 
Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij
Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij
 


Datoteke:
OBRAZEC Javni poziv delodajalcem 2016 2017.doc (143.00 kB)
SOČAsnik, l. XX, št. 5, 2019