Župani naše regije so se lahko ponovno sestali v živo

7.5.2021

Dvanajst od skupno trinajstih županov iz Severno Primorske (Goriške) razvojne regije se je v vlogi članov Sveta regije na današnji 115. seji, ki je potekala v veliki dvorani Kulturnega doma Bovec, med drugim dogovarjalo o:
• porazdelitvi razdelilnika na projektu Na zahodnem robu,
• sodelovanju regije na Expo 2020 Dubai,
• sodelovanju pri spletišču Tržnica na borjaču,
• pripravi Strategije razvoja kmetijstva in podeželja Vipavska dolina,
• podpori predloga RRA GIZ – Združenja regionalnih razvojnih agencij Slovenije glede teritorialnih mehanizmov in programiranja za novo finančno perspektivo 2021–2027,
• četrti dopolnitvi Dogovora za razvoj Severno Primorske (Goriške) razvojne regije (DRR) in
• konstituiranju Razvojnega sveta regije.
 
Posamezne točke, o katerih bomo v prihodnje še govorili, zato jih v tem zapisu ne bomo podrobneje obravnavali, so predstavili trije poročevalci: Mauricij Humar, župan Občina Miren-Kostanjevica, Brigita Habjan Štolfa, direktorica Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, in Simon Škvor, direktor Posoškega razvojnega centra, nosilne razvojne agencije v regiji.

Pod točko Razno so člani najprej razpravljali o problematiki asfaltne baze v Vrtojbi, ki jo je predstavil mag. Milan Turk, župan Občine Šempeter-Vrtojba. Ta je dejal, gre za nehvaležno temo, ki pa jo bo treba v prihodnje na nek način rešiti. Zato je svoje kolege pozval, da naj mu priskočijo na pomoč in naj znotraj svojih občin preverijo, če morda obstaja kakšna druga ustrezna lokacija v regiji, ki bi bila primerna za selitev omenjene asfaltne baze.
 
Poleg tega so zbrani prisluhnili pobudi Jožice Lazar, direktorice Razvojne agencije ICRA d.o.o. Idrija, ki je spregovorila o potencialih projekta Začasno označevanje državnih kolesarskih poti v Goriški regiji. Kot je dejala, je poleg Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo do danes zainteresiranost za nadaljevanje tovrstnih projektnih aktivnosti izkazalo devet občin v regiji, zato je po njenem mnenju s projektom smotrno nadaljevati.
 
Ob koncu so se zbrani strinjali tudi s predlogom Tomaža Venclja, župana Občine Idrija, da se na prihodnji seji lotijo obravnave o novi cesti, speljani po trasi 4. razvojne osi, s katero se bo bistveno izboljšala prometna povezanost naše regije z Gorenjsko in Osrednjo Slovenijo.

Člani Sveta regije so tako na današnji seji soglasno potrdili podporo predlogu RRA GIZ in četrti dopolnitvi DRR, medtem ko so bili ostali sklepi, ki so se nanašali na ključne točke dnevnega reda, tokrat v glavnem vezani na seznanitev z najrazličnejšimi izzivi, ki našo regijo čakajo v prihodnje.

Za konec naj omenimo še to, da se je poleg zgoraj omenjenih treh direktorjev razvojnih agencij v regiji, povabilu na sejo odzval tudi Črtomir Špacapan, direktor RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica. Sicer pa je seja, ki jo je ob pomoči Posoškega razvojnega centra vodil predsednik Sveta regije Valter Mlekuž, župan gostujoče občine, tokrat lahko ponovno potekala v živo, kar so sodelujoči sprejeli z vidnim zadovoljstvom. 

Foto: Tatjana Šalej Faletič