« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
 • Prostorske zasnove turističnih in rekreacijskih ureditev ob reki Soči

  Sporočilo za javnost
 • Analiza regijske štipendijske sheme

  Goriška regija med najuspešnejšimi pri podeljevanju kadrovskih štipendij
 • Z nizkoogljično strategijo med naprednejše regije Evrope

  Alpstar se končuje
 • Seje Sveta regije v Kobaridu se je udeležil tudi minister Jakič

  Predstavil dogodke, posvečene stoletnici 1. svetovne vojne
 • Nagrade za magistrske naloge s področja izpustov v Alpah

  Prijave do konca junija!
 • EU sredstva za obnovo telovadnice

  Učinkovitejša raba energije
 • Partnerji z vse Evrope obiskali Posočje

  Soča jih je očarala
 • ACS podelil priznanja ambasadorjem učenja

  Priznanje drugič prejel študijski krožek iz Zgornjega Posočja.
 • Raje s kolesom po Tolminu ...

  ... je hitreje, ceneje ter do zdravja in okolja bolj prijazno.
 • PRC v novi vlogi

  S 1. aprilom smo prevzeli vlogo Mrežne regionalne razvojne agencije
 • Rezultati izvedene ankete med slovenskimi in italijanskimi podjetji

  Pregled kompetenc v podjetjih (1. poročilo)
 • Oddaja stvarnega premoženja v brezplačno uporabo

  Objava namere
 • Srečanje gospodarstvenikov Zgornjega Posočja

  Razvojni program Soča se izteka, kako naprej?
 • Tolminski župan pristopil h Konvenciji županov

  Evropski teden mobilnosti 2013: Vaš korak za čistejši zrak
 • Nov Zakon o štipendiranju

  Uporabljati se začne 1. 1. 2014
 • Znani rezultati zadnjega javnega razpisa za izobraževanje in usposabljanje v okviru razvojnega programa Soča

  Sofinanciranih bo 22 projektov
 • Znani rezultati zadnjega javnega razpisa za začetne investicije v okviru razvojnega programa Soča

  Sofinanciranih bo 12 projektov
 • Delavnica o označevanju kolesarskih poti

  Nov pravilnik naj bi dopuščal več možnosti
 • Priprava RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2014-2020

  Drugo delovno srečanje z MGRT
 • S kolesom po Tolminu

  EnergyViLLab za trajnostno mobilnost mesta
 • Angleži uspešni pri upravljanju z vodami

  Ogled dobre prakse
 • Združenje Bike Alpe Adria

  Združenje ponudnikov s področja kolesarskega turizma, kulinarike in nastanitvenih kapacitet.
 • Konferenca Bike Alpe Adria

  Kolesarski turizem kot gospodarski potencial in turistični produkt Slovenije
 • RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2014-2020

  Prijavni obrazec za identifikacijo regionalnih projektov
 • Soča 2013 sprejeta

  Vlada RS sprejela izvedbeni program
 • Srečanje gospodarstvenikov Zgornjega Posočja

  Kaj nam prinaša obdobje 2014–2020
 • Sir Tolminc

  Izjava za javnost
 • Znani rezultati javnega razpisa za začetne investicije

  Letos bo sofinanciranih 10 projektov.
 • Aktualni razpisi s področja razvoja človeških virov

  Predstavitev aktualnih razpisov, namenjenih gospodarstvu in drugim institucijam.
 • Svet regije potrdil IN RRP

  Izvedbeni načrt za obdobje 2012–2014 potrjen na Svetu regije in posredovan v mnenje MGRT.
 • Soča + časnik = Sočasnik

  EPIcenter postal Sočasnik.
 • Novo! E-študij tudi v Ajdovščini

  Ljudska univerza Ajdovščina je postala študijsko središče ERUDIO izobraževalnega centra iz Ljubljane.
 • PRC partner v projektu TRAP

  Kako do bolj učinkovitega upravljanja voda
 • Razvojni program občine Tolmin za obdobje 2012-2020

  Javna razgrnitev 1. dela Razvojnega programa Občine Tolmin za obdobje 2012–2020.
 • Srečno novo leto in vesel božič!

 • Info dogodek za dijake, študente in delodajalce

  Posoški razvojni center je v petek, 2. decembra, organiziral Info dogodek za dijake, študente in delodajalce s podpisom pogodb novih štipendistov.
 • Izvedbeni program razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2012

  Vlada je sprejela Izvedbeni program razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2012.
 • Srečanje gospodarstvenikov Zgornjega Posočja

  V petek se je v Domu Andreja Manfrede zbralo čez 50 gospodarstvenikov.
 • Med zgodovino in sodobnostjo

  Ste kdaj s svojimi mislimi poskusili narediti korak nazaj na časovnem traku? Mogoče ne prav velik, recimo za kakšnih 300 let – pa kar koli že to pomeni? Le kaj se je takrat dogajalo na tem prostoru? Iz zgodovine vemo, da se je pripravljal veliki Tolminski punt, ki je izbruhnil leta 1713. Koliko pa v resnici vemo o načinu življenja tukajšnjega prebivalstva, o tistih eksistenčno pomembnih in vendar tako vsakdanjih stvareh? Priznati je treba, da zelo malo.
 • Rezultati Javnega poziva delodajalcem za vključitev v RŠS Goriške regije 2011/2012

  Znani so rezultati Javnega poziva delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2011/2012.
 • Rezultati Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij

  Obveščamo vas, da so objavljeni rezultati Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja mikro, majhnih in srednje velikih podjetij ter razvoja turističnih kapacitet na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2011.
 • Izobraževanja PRC-ja v Zeleni hiši v Kobaridu

  Posoški razvojni center bo svoje aktivnosti v prihodnje izvajal tudi v Zeleni hiši v Kobaridu.
 • Povzetki delavnic: čajne mešanice in marmelade

  V okviru programa Več znanja na podeželju je Posoški razvojni center organiziral delavnice priprave čajnih mešanic ter marmelad.
 • V krogotoku

  Naši predniki so nam zapustili okolje, ki tej generaciji še omogoča kakovostno življenje. Pošteno je, da takšno okolje zapustimo tudi našim zanamcem.
 • Javni, idejni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za tri pasivne hiše širšega območja Posočja

  Dvanajstčlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov naročnika, ZAPS-a, izvedenke za kulturno dediščino, izvedenke za pasivne hiše ter poročevalca, je izmed 24 prispelih elaboratov podelila 8 nagrad in 6 priznanj, preostala dela pa so bila upravičena do odškodnine.
 • Več znanja na podeželju III. del / LIN 2010

  Posoški razvojni center je v okviru projekta »Več znanja na podeželju III. del« organiziral kreativne delavnice za predstavnike KS na območju občine Tolmin ter lokalne ponudnike na območju Gornjega Posočja.
 • Soča 2011

  Vlada RS je 16. decembra sprejela Izvedbeni program Soča 2011
 • Zaključen projekt Podpora prireditvam na območju LAS

  Rezultati projekta
 • Soča po Soči

  Kako dalje po letu 2013?
 • Posoški razvojni center uspešen na razpisu

  Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »