« 1 2 3 4 5 6 7 »
 • Pravilnik o izvajanju regijske štipendijske sheme

  Sprejet 11. 9. 2007
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju

  Objavljen v UL RS 24. 8. 2007.
 • Operativni program Slovenija-Italija

  Zadnja verzija
 • Dopolnjen IN RRP 2007-2009

  Svet regije je 18. junija 2007 sprejel spremenjen in dopolnjen Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2007–2009.
 • Sprejet Izvedbeni načrt RRP 2007–2009

  Člani Sveta regije so 4. aprila sprejeli Izvedbeni načrt RRP 2007–2009.
 • Sprejeta SOČA 2013 in Soča 2007

  Vlada RS je 15. marca na svoji redni seji sprejela Program spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (SOČA 2013) ter Izvedbeni program razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2007.
 • Sprejet RRP

  Svet regije je 15. 12. 2006 sprejel Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013.
 • Evalvacija Soče 2006 je potrdila, da je program uspešen

  Evalvacija Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2002–2006 (Soča 2006), ki jo je izvajala zunanja institucija, je potrdila, da je program uspešen.
 • Osnutek REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA SEVERNE PRIMORSKE (Goriške statistične regije) ocenjen z odlično

  Regionalni razvojni svet Severne Primorske (Goriške statistične regije) in Posoški razvojni center sta 4. 10. 2006 poslala OSNUTEK Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične regije) za obdobje 2007-2013 v pregled in presojo Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
 • RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica prevzema organizacijo izvedbe programov Fakultete za management Koper

  S študijskim letom 2006/2007 RRA severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica prevzema organizacijo izvedbe programov UP, Fakultete za management Koper.
 • Kratki tečaji Worda in Excela

  Povezave na tečaje.
 • Delavnici »KULTURA 2007« in »Snovanje projektov«

  Gradivo z delavnic
 • Najem učilnice in opreme

  Rabite prostor za predavanje, seminar, tečaj ...?
 • Borza OST-WEST Torgau

  Posoški kovinarji na mednarodni podjetniški borzi.
 • Najboljše diplomske naloge na temo Posočja

  Klub tolminskih študentov je v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom izbral in nagradil tri avtorje diplomskih nalog.
 • Poslovne cone Goriške

  Konec maja 2005 se je v okviru Project Preparation Facility Grant Scheme (PPF II) zaključil projekt Študija izvedljivosti poslovnih con v Goriški statistični regiji.
 • Deficitarni poklici pod drobnogledom

  Promocija deficitarnih poklicev.
 • Zapisnik javne seje odpiranja ponudb

  Posoški kovinarski grozd
 • Posoški kovinarji na sejmu

  V začetku marca 2005 so se na mednarodnem obrtnem sejmu IHM v Münchenu (Nemčija) predstavili tudi posoški kovinarji.
 • Moj spletni priročnik

  Koristne informacije in povezave na spletne strani z razpisi, predpisi, povpraševanji ter ponudbami po poslovnem sodelovanju, koledar zanimivih poslovnih dogodkov in izobraževanj ter nekatere druge zanimive teme.
« 1 2 3 4 5 6 7 »