« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
 • Prepare seminar o podeželskih parlamentih

  Bratislava, 27. in 28. september 2010
 • Izobraževanje arhitektov

  Uvod v natečaj za projektiranje pasivnih hiš (projekt Enerbuild)
 • Že 10 let berem!

  EPIcenter praznoval
 • Projekt iCON izbran

  Projekt iCON je bil izbran kot sofinanciran strateški projekt druge prednostne naloge.
 • Izobraževanje odraslih v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Sloveniji

  Strokovni posvet
 • Vlada RS potrdila izvedbeni program Soča 2010

  Spodbujanju razvoja v Posočju bo namenjeno dobrih 1,2 milijona evrov.
 • PRC obeležil 10. obletnico delovanja

  Posoški razvojni center ob 10. obletnici delovanja pripravil strokovno konferenco v Bovcu.
 • Kmečka tržnica v Idriji

  Lokalni ponudniki v Idriji predstavili svoje izdelke.
 • LAS za razvoj obiskala Litijo

  Člani lokalne akcijske skupine »LAS za razvoj« so obiskali svoje kolege v Litiji.
 • Znani rezultati razpisa za podjetništvo in razpisa za izobraževanje

  SVLR bo sofinancirala 27 prijaviteljev na razpis namenjen podjetništvu in 23 projektov usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetjih.
 • Delovni sestanek LAS v Šentjurju

  LAS za razvoj na delovnem obisku pri LAS Od Pohorja do Bohorja.
 • Pestro šolsko leto za PUMovce

  Program PUM zaključil s svojim delom, mentorji še vedno na voljo za individualne razgovore.
 • LAS za razvoj obiskala kolege v Lenartu

  Delavno srečanje LAS za razvoj pri LAS Ovtar Slovenskih goric
 • Odprtje tržnice v Kobaridu

  Na kmečki tržnici v Kobaridu boste lahko kupili domače izdelke.
 • LAS Srce Slovenije na obisku v Posočju

  Lokalna akcijska skupina LAS za razvoj gostila kolege iz Litije.
 • Štipendijska shema SOČA 2009

  Na javni poziv prispelo 9 vlog delodajalcev, prijavljenih 36 štipendij.
 • Soča 2009: 48 vlog za podjetništvo, 25 za izobraževanje

  Prijavitelji lahko rezultate pričakujejo konec junija oz. julija. Prijava na razpis za zaposlovanje in samozaposlovanje še mogoča. Razpis za štipendije bo objavljen poleti.
 • Evropski sončni dnevi

  Pripravili smo zanimive aktivnosti, s katerimi želimo posameznikom približati pomen sončne energije.
 • 2. redna seja skupščine LAS za razvoj

  Člani so potrdili poročilo za leto 2008 in sprejeli izvedbeni načrt za leto 2009.
 • Ministrica obiskala Posočje

  Ministrica, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, mag. Zlata Ploštajner na delovem obisku v Posočju o Soči 2013 in koriščenju evropskih sredstev.
 • Obisk Podružnične šole Šentviška Gora

  Udeleženci programa PUM so obiskali osnovnošolce na Šentviški Gori.
 • Sprejet rebalans Soče 2009, realizacija Soče 2008 95-odstotna

  Vlada RS je sprejela rebalans izvedbenega programa Soča 2009, realizacijo programa za preteklo leto pa ocenila kot uspešno.
 • Izzivi podeželja - Pridelano in prodano doma

  Želite izboljšati svoj pridelek na vrtu? Ponujamo vam nekaj koristnih nasvetov za boljši pridelek.
 • Blagovna znamka Grape

  Predstavljena je bila nova blagovna znamka Grape.
 • Letni izvedbeni načrt LAS za razvoj

  LAS za razvoj je 10. oktobra 2008 oddala Letni izvedbeni načrt (LIN) pisarni LEADER na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
 • LAS za razvoj pridobila sredstva za izvajanje pristopa LEADER

  LAS za razvoj je uspešno kandidirala za pridobitev sredstev pristopa LEADER, sofinancirala pa bo šest projektov.
 • Vlada RS potrdila program SOČA 2009

  Vlada RS je 1. oktobra 2008 potrdila Izvedbeni program razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2009 (SOČA 2009).
 • Lokalna akcijska skupina potrjena

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dodelilo status delujoče Lokalne akcijske skupine.
 • Končuje se prvo leto študija strojništva v Tolminu

  Novinarska konferenca ob zaključku prvega leta izrednega študija strojništva.
 • SVLR bo sofinancirala 25 projektov

  SVLR bo sofinancirala 25 projektov izobraževanj in usposabljanj zaposlenih v skupni vrednosti 157.900 evrov.
 • Znani rezultati javnega razpisa

  SVLR bo financirala 31 projektov.
 • Novi spletaji za ukaželjne

  V Točki vseživljenjskega učenja v Tolminu in Bovcu lahko izbirate med različnimi tematskimi gradivi (spletaji).
 • Kako graditi uspešno kariero

  Brezplačen spletaj (e-gradivo) Načrtovanje kariere.
 • Vodnik do uspešnega podjetja

  Brezplačen spletaj (e-gradivo) Moj poslovni načrt – vodnik do uspešnega podjetja.
 • Rezultati Javnega razpisa za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo (V. stopnjo) na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2007

  SVLR je objavila rezultate javnega razpisa.
 • Vlada sprejela Sočo 2008, dopolnitev Soče 2007 in poročilo Soče 2006

  Vlada je na 141. redni seji sprejela Sočo 2008, dopolnitev Soče 2007 in poročilo Soče 2006.
 • Rezultati Javnega razpisa za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2007

  SVLR objavila rezultate javnega razpisa.
 • Rezultati Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja mikro, majhnih in srednje velikih podjetij ter razvoja turističnih kapacitet na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2007

  SVLR objavila rezultate javnega razpisa.
 • Pravilnik o izvajanju regijske štipendijske sheme

  Sprejet 11. 9. 2007
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju

  Objavljen v UL RS 24. 8. 2007.
 • Operativni program Slovenija-Italija

  Zadnja verzija
 • Dopolnjen IN RRP 2007-2009

  Svet regije je 18. junija 2007 sprejel spremenjen in dopolnjen Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2007–2009.
 • Sprejet Izvedbeni načrt RRP 2007–2009

  Člani Sveta regije so 4. aprila sprejeli Izvedbeni načrt RRP 2007–2009.
 • Sprejeta SOČA 2013 in Soča 2007

  Vlada RS je 15. marca na svoji redni seji sprejela Program spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (SOČA 2013) ter Izvedbeni program razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2007.
 • Sprejet RRP

  Svet regije je 15. 12. 2006 sprejel Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013.
 • Evalvacija Soče 2006 je potrdila, da je program uspešen

  Evalvacija Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2002–2006 (Soča 2006), ki jo je izvajala zunanja institucija, je potrdila, da je program uspešen.
 • Osnutek REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA SEVERNE PRIMORSKE (Goriške statistične regije) ocenjen z odlično

  Regionalni razvojni svet Severne Primorske (Goriške statistične regije) in Posoški razvojni center sta 4. 10. 2006 poslala OSNUTEK Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične regije) za obdobje 2007-2013 v pregled in presojo Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
 • RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica prevzema organizacijo izvedbe programov Fakultete za management Koper

  S študijskim letom 2006/2007 RRA severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica prevzema organizacijo izvedbe programov UP, Fakultete za management Koper.
 • Kratki tečaji Worda in Excela

  Povezave na tečaje.
 • Delavnici »KULTURA 2007« in »Snovanje projektov«

  Gradivo z delavnic
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »