Poslanstvo in vizija


Poslanstvo


V Posočje/regijo prinašamo nove razvojne ideje, znanje in priložnosti ter skupaj s partnerji soodgovorno ustvarjamo okolje, ki je prijetno za bivanje in spodbudno za delo.

Vizija


Težili bomo k temu, da postanemo vodilna regijska razvojna institucija in institucija, pomembna za izobraževanje odraslih, ki bo sposobna oblikovati in izvajati večje lokalne in regionalne projekte na področjih gospodarstva, človeških virov, podeželja ter okolja in prostora.
Prizadevali si bomo, da nas bo okolje prepoznalo kot institucijo, ki pozna skrivnosti projektnega vodenja, pridobivanja evropskega in državnega denarja ter zna na tej osnovi povezati partnerje in izvesti projekte v dobrobit prebivalcev regije.
SOČAsnik, l. XXIII, št. 3, 2022