Predstavitev


Javni zavod Posoški razvojni center (PRC) so z namenom pospeševanja razvoja v dolini Soče po potresu leta 1999 ustanovile tri posoške občine (Bovec, Kobarid in Tolmin). 

Leto kasneje se je PRC skupaj s tremi lokalnimi razvojnimi agencijami povezal v Severnoprimorsko mrežno regionalno agencijo, ki pokriva območje trinajstih občin Severne Primorske (Goriške razvojne) regije.

Kot subjekt pospeševanja razvoja v regiji PRC v okviru mrežne regionalne razvojne agencije opravlja naloge spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu ustanoviteljic in ostalih občin v regiji. Poleg te naloge skrbi za:

  • · izvajanje strokovnih in drugih nalog za trajnostni razvoj občin Bovec, Kobarid in Tolmin;
  • · izvajanje javno veljavnih programov in drugih programov na področju izobraževanja odraslih;
  • · izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov;
  • · izdajanje glasila;
  • · izvajanje drugih nalog po dogovoru z občinami, drugimi institucijami in skladno z letnimi programi dela ter
  • · obveščanje in svetovanje ustanoviteljem o razvojnih projektih.


Te naloge javni zavod opravlja v štirih organizacijskih enotah: Urad direktorja, Organizacijska enota za okolje, prostor in podeželje, Organizacijska enota ljudska univerza, Organizacijska enota za podjetništvo in regionalni razvoj.

 

SOČAsnik, l. XXI, št. 4, 2020