Vizitka


Naslov:
Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin

Leto ustanovitve:
1999

Pravnoorganizacijska oblika:
javni zavod

Davčna številka:
SI32155425

Matična številka:
1414933

TRR:
01246-6030216808 pri Banki Slovenije

Direktor:
Simon Škvor

Telefon:
05/38-41-500

Faks:
05/38-41-504

Elektronska pošta:
#EM#696f646c44757464267a63#EM#
SOČAsnik, l. XXIII, št. 3, 2022