Aktivno državljanstvo


Na Posoškem razvojnem centru se že od leta 2004 trudimo obveščati prebivalstvo o pomenu aktivnega vključevanja v družbo, o t.i. aktivnem državljanstvu. Skozi program za državljansko in splošno izobraževanje s področja demokracije in človekovih pravic smo skušali ljudi seznaniti z vsebino in ključnimi pojmi, povezanimi z Evropsko unijo (EU). Vsebine smo sproti dopolnjevali in se dotaklnili institucij EU, finančnih instrumentov EU, varstva človekovih pravic in spoznavali Evropsko ustavo.

O vsem tem lahko prebete v EPIcentru in sicer v prispevkih:

    * Z znanjem v Evropo - aktivno državljanstvo (EPIcenter, letnik V, št. 5, maj 2004),
    * Institucije Evropske unije (Epicenter, letnik V, št. 6, junij 2004),
    * Finančni instrumenti Evropske unije (EPIcenter, letnik V, št. 6, junij 2004).
    * Varstvo človekovih pravic (EPIcenter, letnik VI, št. 9, september 2005).
    * Spoznavajmo Evropsko ustavo (EPIcenter, letnik VI, št. 10, oktober 2005).

Na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport smo za sofinanciranje izobraževanja odraslih tudi v letu 2006 pridobili sredstva za izvedbo programa izobraževanja za aktivno državljanstvo. V okviru tega smo izvedli naslednje programe:

    * Človekove pravice in sobivanje v Evropski uniji,
    * Direktive in skladi Evropske unije za financiranje razvojnih projektov v novem programskem obdobju,
    * Vedno seznanjeni z novostmi.

V okviru slednjega smo izvedli anketo. Z analizo bomo poskušali ugotoviti, ali ljudje spremljajo raznovrstne informacije in novosti, povezane s procesi in spremembami v Evropski uniji. Objavili jo bomo v oktobrski številki EPIcentra.