Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II


Naslov operacije: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022
Naslov projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II
Vodilni partner konzorcija: Posoški razvojni center (PRC)
Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG), Šolski center Nova Gorica Medpodjetniški izobraževalni center – MIC
Obdobje trajanja projekta: od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2022
Vrednost projekta: 999.924,76 EUR

Opis projekta:
Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, ter tako povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje lastnih potencialov za kakovostnejše življenje. V okviru projekta bodo odrasli, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, razvijali temeljne in poklicne kompetence s pomočjo različnih izobraževalnih programov. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti.

V letu 2019 je v okviru projekta na ravni konzorcija predvidena izvedba 33 različnih programov (od tega 17 programov prestavljenih iz leta 2018):
14 računalniških programov (1 RPO, 4 ECDL in 9 RDO), 3 programi UŽU, 15 programov NIPO (med njimi 12 jezikovnih tečajev) in 2 programa priprav.

V letu 2019 v Zgornjem Posočju izvajamo naslednje programe:

RAČUNALNIŠKI TEČAJI
• Začetni tečaji računalništva (RPO) – 60 ur (1 izvedba, jeseni 2019);
• Tematski računalniški tečaji (RDO) – 50 ur (3 izvedbe, januar 2019):
- Tečaj računalništva za podjetja: »Računalništvo in tehnologija« (2 izvedbi),
- Tečaj računalništva: »Povežimo pametni telefon in računalnik«;

DALJŠI PROGRAMI

• Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) – 120 ur (2 izvedbi, jeseni 2019):
- Izzivi podeželja (UŽU–IP): za turistične ponudnike,
- Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU–RŽU): Kakovost življenja;

JEZIKOVNI TEČAJI
• 60 urni jezikovni tečaji (4 izvedbe):
- tečaji ANGLEŠČINE na različnih ravneh (A1–A2) (2 izvedbi januarja 2019 in 1 izvedba jeseni 2019),
- tečaj NEMŠČINE (A2): »Nemščina za natakarje in receptorje« (1 izvedba, januar 2019);

DRUGI TEMATSKI PROGRAMI
• 60 urni tematski programi (3 izvedbe):
- Domača kozmetika in družinski proračun (januar 2019),
- Krepitev pozornosti in obvladovanje stresa: »Soustvarjam dobro počutje doma in na delovnem mestu« (januar 2019),
- Dobra komunikacija – dobri odnosi (jeseni 2019).

Aktualen urnik programov na Posoškem razvojnem centru za leto 2019/2020 je objavljen TUKAJ.
Seznam programov, ki jih bodo izvajali na LUNG, je objavljen na njihovi spletni strani.
Seznam programov, ki jih bodo izvajali na Medpodjetniškem izobraževalnem centru – MIC (Šolski center Nova Gorica), je objavljen na njihovi spletni strani.
-----------------------------------------------------------------------------------

V okviru operacije smo na ravni konzorcija v obdobju od 17. 9. do 31. 12. 2018 začeli izvajati en jezikovni program.

Na Posoškem razvojnem centru smo začeli izvajati naslednji program:
• Neformalni izobraževalni programi za odrasle (NIPO):
- Angleščina za popolne začetnike (A1.1)

-----------------------------------------------------------------------------------


Dodatne informacije dobite na Posoškem razvojnem centru:
• Nika Kikelj Maver: 05/38-41-514, e-pošta: #EM#6e6869622a6e6b47787b69257f64#EM#
• Jana Skočir: telefon: 05/38-41-513, e-pošta: #EM#6a606c622a766d686b60784b7c7f6d216378#EM#


Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si
Organ upravljanja: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

SOČAsnik, l. XX, št. 5, 2019