Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II


Naslov operacije: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022
Naslov projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II
Vodilni partner konzorcija: Posoški razvojni center (PRC)
Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG), Šolski center Nova Gorica Medpodjetniški izobraževalni center – MIC
Obdobje trajanja projekta: od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2022
Vrednost projekta: 999.924,76 EUR

Opis projekta:
Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, ter tako povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje lastnih potencialov za kakovostnejše življenje. V okviru projekta bodo odrasli, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, razvijali temeljne in poklicne kompetence s pomočjo različnih izobraževalnih programov. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti.

V okviru konzorcija se v letu 2020 predvideva izvedba 52 programov, v katere naj bi se vključilo okvirno 624 oseb: 26 programov bo izvedel Posoški razvojni center, 22 programov Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG) in 4 programe Šolski center Nova Gorica.

Na Posoškem razvojnem centru v letu 2020 izvajamo naslednje programe:

RAČUNALNIŠKI TEČAJI
Tematski računalniški tečaji (RDO) – 50 ur (4 izvedbe v obdobju od januarja do junija, 4 izvedbe v obdobju od septembra do decembra):
- »Nadaljevalni tečaj za boljšo uporabo pametnega telefona in računalnika« (program poteka),
- tečaj fotografije »Fotografski potepi« (program poteka),
- računalniški tečaj »Digitalna mineštra« (program poteka),
- tečaj računalništva za podjetja: »Računalništvo in tehnologija« (izvedba od januarja do junija, izvedba od septembra do decembra; obe skupini sta polni),
- ABC uporabe Excela (izvedba od januarja do junija; zbiramo prijave),
- računalniški tečaj »Digitalna mineštra« (izvedba v obdobju od septembra do decembra; zbiramo prijave),
- tečaj fotografije »Fotografski potepi« (izvedba v obdobju od septembra do decembra; zbiramo prijave).

JEZIKOVNI TEČAJI
60-urni jezikovni tečaji (4 izvedbe v obdobju od januarja do junija, 6 izvedbe v obdobju od septembra do decembra):
- Ruščina za popolne začetnike A1 (program poteka),
- Italijanščina za popolne začetnike A1 (program poteka),
- Osvežitvena angleščina A1 (2 izvedbi; obe potekata),
- Osnove italijanščine – osvežitveni tečaj A1 (izvedba v obdobju od septembra do decembra; zbiramo prijave),
- Angleščina za popolne začetnike A1 (izvedba v obdobju od septembra do decembra; zbiramo prijave),
- Angleščina – vmesna raven 1 A2 (izvedba v obdobju od septembra do decembra; zbiramo prijave),
- Nemščina za popolne začetnike A1 (izvedba v obdobju od septembra do decembra; zbiramo prijave),
- Osnove nemščine – osvežitveni tečaj A1 (izvedba v obdobju od septembra do decembra; zbiramo prijave),
- Angleščina – vmesna raven 1 A2 (izvedba v obdobju od septembra do decembra; zbiramo prijave).

DALJŠI PROGRAMI
• tečaj slovenščine »Začetna integracija priseljencev«; 180 ur (program poteka),
• Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja 2 (UŽU–IP): »So-bivam z naravo«; 120 ur (izvedba v obdobju od januarja do junija; zbiramo prijave),
• Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU–RŽU): Kakovost življenja; 120 ur (izvedba v obdobju od septembra do decembra; zbiramo prijave).

DRUGI TEMATSKI PROGRAMI
60-urni tematski programi (5 izvedb):
- Domača kozmetika in družinski proračun (program poteka),
- Krepitev pozornosti in obvladovanje stresa: »Soustvarjam dobro počutje doma in na delovnem mestu« (od septembra do decembra; zbiramo prijave),
- Zdravi in vitalni (od septembra do decembra; zbiramo prijave),
- Dobra komunikacija – dobri odnosi (od septembra do decembra; zbiramo prijave),
- Domača kozmetika in družinski proračun (od septembra do decembra; zbiramo prijave).

Aktualen urnik programov, ki potekajo na Posoškem razvojnem centru v letu 2019/2020, je objavljen TUKAJ.

Seznam programov, ki jih izvajajo na LUNG, je objavljen na njihovi spletni strani.
Seznam programov, ki jih izvajajo na Šolskem centru Nova Gorica (Medpodjetniškem izobraževalnem centru – MIC), je objavljen na njihovi spletni strani.

-----------------------------------------------------------------------------------

Od 17. 9. 2018 do 31. 12. 2019 smo na ravni konzorcija izvedli 34 različnih programov, v katere se je vključilo 429 oseb.

Posoški razvojni center je izvedel 13 programov, v katere se je vključilo 160 oseb: 4 jezikovne tečaje (Angleščina za popolne začetnike A1, Osvežitvena angleščina A1, Angleščina – vmesna raven 1 A2, Nemščina za natakarje in receptorje A2), 4 računalniške tečaje (2 izvedbi programa Računalništvo in tehnologija, Povežimo pametni telefon in računalnik ter Računalniška pismenost za odrasle), 2 UŽU programa (Izzivi podeželja, Razgibajmo življenje z učenjem), Domača kozmetika in družinski proračun, Soustvarjam dobro počutje doma in na delovnem mestu (Mindfulness) ter program Dobra komunikacija – dobri odnosi.

Konzorcijski partner Ljudska univerza Nova Gorica je izvedel 15 programov, v katere se je vključilo 191 oseb: 4 jezikovne tečaje (2 izvedbi Nemščina za popolne začetnike, Osvežitvena angleščina A1, Italijanščina za popolne začetnike A1), 6 računalniških tečajev (3 izvedbe programa Digitalna mineštra, 2 izvedbi programa ABC uporabe Excela in Fotografski potepi), UŽU – Most do izobrazbe in 4 izvedbe programa Dobra komunikacija – dobri odnosi.

Konzorcijski partner Šolski center Nova Gorica je izvedel 6 programov, v katere se je vključilo 78 oseb: 4 izvedbe programa ECDL ADVANCED, Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka ter Varna hrana in razvoj novih živilskih proizvodov.

-----------------------------------------------------------------------------------


Dodatne informacije dobite na Posoškem razvojnem centru:
• Nika Kikelj Maver: 05/38-41-514, e-pošta: #EM#6e6869622a6e6b47787b69257f64#EM#
• Jana Skočir: telefon: 05/38-41-513, e-pošta: #EM#6a606c622a766d686b60784b7c7f6d216378#EM#


Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si
Organ upravljanja: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko