Regijska štipendijska shema – Goriška statistična regija


Naslov projekta: Regijska štipendijska shema – Goriška statistična regija
Obdobje trajanja projekta: od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2022
Vrednost projekta: 2.113.588,16 EUR

Opis projekta:
Regijska štipendijska shema je projekt, ki temelji na partnerstvu med regionalno razvojno agencijo, delodajalci v regiji in državo. Skladno z določbami Zakona o štipendiranju gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom:
- usklajevanja ponudbe in povpraševanja po kadrih v posamezni regiji v smislu usklajenosti znanja mladih s potrebami na trgu dela,
- dviga ravni izobrazbene strukture,
- zniževanja strukturne brezposelnosti,
- vračanja oziroma ohranjanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regije,
- povezovanja izobraževanja z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem,
- pridobivanja praktičnih izkušenj (znanj, kompetenc in spretnosti) že med izobraževanjem, prek redne delovne prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela,
- spodbujanja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanja razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

Regijska štipendijska shema je poenoten sistem sofinanciranja kadrovskih štipendij v vseh dvanajstih regijah v državi.

Financiranje kadrovskega štipendiranja
V projektu Regijska štipendijska shema Goriške statistične regije se sofinancira kadrovske štipendije delodajalcem s sedežem na območju 13 občin: 
- Občina Ajdovščina, 
- Občina Bovec, 
- Občina Brda, 
- Občina Cerkno, 
- Občina Idrija, 
- Občina Kanal ob Soči, 
- Občina Kobarid, 
- Občina Miren - Kostanjevica, 
- Mestna občina Nova Gorica, 
- Občina Renče - Vogrsko, 
- Občina Šempeter - Vrtojba, 
- Občina Tolmin, 
- Občina Vipava. 

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1.

Postopke za sofinanciranje kadrovskih štipendij v naši regiji izvaja Posoški razvojni center.


Informacije:
mag. Martina Smolnikar
tel. št.: 05/38-41-884 in e-naslov: #EM#6d6070776d6b67297b6465676264656e62516261773b657e#EM#


Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).