Za osnovnošolce

  • Večgeneracijski center (VGC)
    Osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, namenjen druženju, ohranjanju oziroma širjenju socialne mreže in zadovoljevanju potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin.
SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019