Za starejše občane

 • Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II
  Razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih s pomočjo različnih izobraževalnih programov
 • SPOT svetovanje GORIŠKA
  Izvajanje celovitih podpornih storitev potencialnim podjetnikom in podjetjem
 • Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016–2022
  Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj od 2016 do 2022
 • Večgeneracijski center (VGC)
  Osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, namenjen druženju, ohranjanju oziroma širjenju socialne mreže in zadovoljevanju potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin.
 • Študijski krožki
  V študijskih krožkih se zbirajo ljudje, željni novega znanja in druženja, ter tisti, ki želijo narediti nekaj koristnega zase, za svoj kraj in druge ljudi. To so majhne skupine učečih se odraslih (od 6 do 12 udeležencev), ki vsebine krožka ob mentorjevi pomoči izberejo sami.
SOČAsnik, l. XXI, št. 1, 2020