Branje za znanje in branje za zabavo (BZZ)Kaj je BZZ?


Branje za znanje in branje za zabavo (krajše BZZ) je program družinske pismenosti, katerega glavni namen je izboljšanje pismenosti družinskih članov. Starši v programu spoznajo pomen družinske pismenosti in se seznanijo s tematiko kot: kako otrokom brati, didaktične igre za spodbujanje bralnih spretnosti, dejavnosti za spodbujanje otrokove porajajoče se pismenosti, razvijanje motivacije za branje itd.

Komu je program namenjen?

Program je prednostno namenjen staršem oziroma starim staršem predšolskih otrok (predvidoma v starosti od 4 do 6 let), ki iz različnih razlogov niso imeli dobrih možnosti za razvoj lastne pismenosti. Namenjen je tudi tistim staršem, ki so motivirani za pomoč pri razvijanju pismenosti svojih otrok, vendar so premalo vešči, da bi bili pri tem uspešni. V program se lahko vključijo starši predšolskih otrok ne glede na to, ali je ta vključen v vrtec.

Zakaj se sploh vključiti?

Da boste pridobili:
- temeljna znanja in spretnosti za razvoj družinske pismenosti in tudi svoje lastne pismenosti,
- temeljna znanja in spretnosti za spodbujanje otrokove porajajoče se pismenosti,
- aktivno vlogo pri spodbujanju otrokove porajajoče se pismenosti, ki je ključna za otrokov razvoj v uspešnega bralca in učenca.
Da boste spoznali:
- različne oblike aktivnega preživljanja prostega časa z otrokom, ki hkrati spodbujajo otrokovo porajajočo se pismenost,
- da je branje knjig užitek in zabava, vir znanja ter vrednota, in to vedenje prenesli na svoje otroke,
- primerno otroško literaturo,
- pomen vseživljenjskega učenja.

Na kakšen način program izvajamo?

Program poteka v obliki srečanj, ki se jih udeležujejo starši in otroci (8 do 12 parov), vodita pa ga posebej usposobljeni učiteljici. Program predvidoma traja od 20 do 24 pedagoških ur, kar pomeni od 10 do 12 srečanj. Posamezno srečanje traja dve do tri pedagoške ure, vsakih 14 dni oz. po dogovoru s starši.

Kje smo program že izvedli?

V šolskem letu 2010/2011 smo program izvajali v Tolminu in sicer v sodelovanju z Vrtcem Ilke Devetak Bignami. V šolskem letu 2011/12 smo program izvajali v vrtcu v Drežnici.

 

Šolsko leto 2012/2013

Program bomo začeli izvajati februarja 2013 v sodelovanju z Vrtcem Kobarid.


Ali je BZZ plačljiv?

V program se starši (ali stari starši) in njihovi otroci vključijo brezplačno. Posoški razvojni center je namreč sredstva za program pridobil na Javnem razpisu za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti (DRP) in Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) od 2010 do 2013.

Informacije:

Patricija Rejec

tel. št: 05/ 38-41-506, e-pošta: #EM#706076716d666f6d6927786e66686d4f6063713d677c#EM#

Maruša Mavri
tel. št.: 05/ 38-41-513, e-pošta: #EM#6d6070767764286a697f78624c7d7c6c3e627b#EM#


Več o spodbujanju družinske pismenosti lahko izveste:
1. v priročniku Branje za znanje in branje za zabavo.
2. V izobraževalnih oddajah Z igro do pismenosti.
3. v Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig.Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.