Časovni splet besed, plesa in druženja


Projekt predvideva zbiranje in zapisovanje ter s tem ohranjanje še obstoječe duhovne dediščine na vplivnem območju projekta. Zbrano dediščino bo uporabil za obogatitev turistične ponudbe in s tem povečal njeno poznavanje pri vseh prebivalcih območja ter v širšem okolju. Prek bogatenja turistične ponudbe želi prispevati k razvoju podeželja. Cilj projekta sledi strateškemu cilju vzpostavljanja trdnih partnerstev in sodelovanja na območju, in sicer prek vzpostavitve partnerstva oziroma sodelovanja med različnimi NVO-ji ter dejavnimi posamezniki po različnih krajih geografsko zahtevnega in upravno razdeljenega območja.

Več informacij o projektu:
- opis projekta,
- stroškovnik.

Osnovni podatki o projektu

Nosilec: TKD Kanomlja
Partnerji: TD Idrijske Krnice, TD Reka, TD Šebrelje
Celotna vrednost projekta: 39.749,14 EUR
Sredstva LEADER: 30.143,30 EUR
Vodja projekta: Nada Golja Vastič, telefon: 041-766-179, e-pošta: #EM#6e606662636a6a6d69496d666d646221737e7f#EM#, #EM#746a6668656b696a64636b4b6b606f667c3f717c79#EM#