Dejavnosti Središča vseživljenjskega učenja v Tolminu


Središče vseživljenjskega učenja v Tolminu deluje v okviru Centra vseživljenjskega učenja Severne Primorske, katerega nosilec je Ljudska univerza v Novi Gorici. Center deluje kot mreža sledečih, tesno povezanih in sodelujočih Središč:

- Ljudska univerza v Novi Gorici (LUNG),

- Posoški razvojni center,

- Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija (ICRA),

- Ljudska univerza Ajdovščina (LUA).


Osnovno poslanstvo

Osnovni namen Centra je ustvariti odprto učno okolje in povečati dostop do vseživljenjskega učenja, s poudarkom na izobraževanju ali poklicnem usmerjanju. Skratka, posameznika želi motivirati za njegov osebni in profesionalni razvoj.

Več o Centru vseživljenjskega učenja Severne Primorske


Dejavnosti središča v Tolminu

1. Izpostavi Informacijskega središča za izobraževanje odraslih (ISIO)

Se odločate za nadaljnje izobraževanje in potrebujete nasvet ali pomoč strokovnjaka? V Izpostavi Informacijskega središča za izobraževanje odraslih, ki deluje na Posoškem razvojnem centru, vam nudimo brezplačno in celovito informiranje o možnostih izobraževanja, usposabljanja in učenja.
Pri nas dobite informacije o:

- možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje in za prosti čas,

- vpisnih pogojih v različne programe,

- možnostih prehajanja med programi,

- trajanju izobraževanja,

- načinih preverjanja znanja,

- učni pomoči,
- možnostih nadaljnjega izobraževanja.


Svetujemo vam tudi pri:
- izbiranju primernega izobraževanja,

- premagovanju učnih in drugih težav, ki so povezane z izobraževanjem,
- načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja

2. Točka VseŽivljenjskega Učenja (TVŽU)
Cenite individualni pristop s podporo mentorja?

Prostori TVŽU so namenjeni brezplačnemu samostojnemu učenju. Na razpolago so vam ustrezna učna gradiva in viri. V pomoč vam je mentor.
Kaj se lahko učite?

- tuje jezike: angleščino, italijanščino, nemščino, španščino in francoščino,

- računalništvo,

- poleg tega vam na tem mestu omogočamo uporabo računalnika za pisanje raznih nalog, brskanje po svetovnem spletu in uporabo elektronske pošte.

Na spletnem portalu najdete tudi povezave na učne vsebine kot so:

matematika, gradiva za OŠ, slovenščina, angleščina, osnove elektrotehnike, statistika in obrestni račun, prijava na delovno mesto, življenjepis v angleščini, podjetniško učenje ...

Kdaj nas lahko obiščete?
Tolmin: ponedeljek, torek in sredo od 8.00 do 15.00.
               Informacije in prijave: Patricija Rejec, 05/38-41-506

Bovec: ob ponedeljkih od 8.00 do 12.00 oziroma po dogovoru.
             Informacije in prijave: 051-885-899 (Marjetka) ali 031-614-269 (Mateja)

Tolmin: ponedeljek, torek in sredo od 8.00 do 15.00.
               Informacije in prijave: Patricija Rejec, 05/38-41-506

Bovec: ob ponedeljkih od 8.00 do 12.00 oziroma po dogovoru.
             Informacije in prijave: 051-885-899 (Marjetka) ali 031-614-269 (Mateja)