Delavnice aktivne politike zaposlovanja 2011


Posoški razvojni center se je odzval na povabilo Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) in oddal ponudbo za izvajanje informiranja, izobraževanja in usposabljanja brezposelnih oseb v obliki delavnic, katerih končni cilj je učinkovitejši nastop brezposelnih na trgu dela.
Skladno z povabilom, smo bili izbrani za izvajanje delavnic v letu 2011 na območju ZRSZ OS Nova Gorica, ki zajema urad za delo Nova Gorica, Ajdovščina in Tolmin.


Delavnice, ki jih izvajamo:

POTI DO DELA IN ZAPOSLITVE

Namen delavnice je usposobiti brezposelne za bolj učinkovito iskanje zaposlitve.
Trajanje: 16 ur

Vsebina:
- načini iskanja zaposlitve,
- viri zaposlitve,
- zaposlitvene možnosti,
- prijava za zaposlitev,
- priprava na zaposlitveni pogovor.


PRIPRAVA NA UČENJE
Delavnica je namenjena brezposelnim, ki se nameravajo vključiti v daljše programe izobraževanja in usposabljanja.
Trajanje: 20 ur

Vsebina:
- pomen vseživljenjskega učenja pri iskanju zaposlitve in delu,
- značilnosti učenja odraslih,
- dejavniki motivacije,
- različni stili učenja,
- strategije učinkovitega učenja,
- veščine in tehnike učenja,
- organizacija in načrtovanje učenja,
- ocena udeležencev o vzrokih, ki so botrovali, da njihovi dosedanji učni dosežki niso bili boljši,
- izdelava individualnega učnega načrta za vsakega udeleženca,
- vrste pomoči v primeru učnih težav.


DRUGA MOŽNOST
Namen delavnice je pomagati brezposelnim pri zaposlovanju in aktiviranju v alternativnih možnostih zaposlitve.
Trajanje: skupinski del 120 ur in individualno spremljanje do 50 ur

Vsebina:
- aktivnosti za motiviranje in aktiviranje posameznika (pozitivna samopodoba, strahovi, stereotipi, verbalna in neverbalna komunikacija, reševanje konfliktov, obvladovanje stresa),
- načrtovanje kariere (vseživljenjsko učenje, prepoznavanje in razvijanje kompetenc, postavljanje ciljev, načrtovanje časa, načrt lastne kariere),
- lastnosti posameznika (interesi in druge lastnosti; znam, zmorem, hočem),
- ugotavljanje možnosti za zaposlitev (lastni viri, viri v okolju),
- analiza dosedanje posameznikove strategije iskanja zaposlitve,
- ugotavljanje alternativnih možnosti zaposlovanja in aktiviranja (part-time, portfolio-zaposlovanje, samozaposlitev, javna dela, itd.),
- veščine iskanja zaposlitve,
- kako obdržati zaposlitev,
- trening asertivnosti,
- izdelava osebnega načrta zaposlovanja,
- individualno spremljanje do 50 ur: pomoč tistim udeležencem, ki v času skupinskega dela programa niso dosegli rešitve svoje zaposlitvene situacije, po izdelanem terminskem planu za posameznika, v odvisnosti od njegovih dejanskih potreb.


KLUB ZA ISKANJE ZAPOSLITVE
Trajanje: 3 mesece po 4 ure dnevno (240 ur). Dvotedenski izobraževalni del ter največ desettedenska podpora pri iskanju zaposlitve.

Vsebina:
* V izobraževanem delu (prvih 10–15 dni) se s pomočjo predstavitev, predavanj, dela v parih ali v malih skupinah, ogledov filmov, igre vlog, snemanja igre vlog in povratnih informacij, telefonskih pogovorov, prijav in ponudb predela naslednje vsebine:
- Delovne izkušnje, ki so uporabne pri novih zaposlitvenih ciljih,
- Osebnostne lastnosti,
- Zaposlitveni cilji,
- Ustvarjanje svoje mreže oseb, ki pomaga pri iskanju zaposlitve,
- Komunikacija z osebami v mreži,
- Komunikacija z delodajalci, ki ne razpisujejo prostih delovnih mest,
- Analiza oglasov za delovno mesto (zahteve delodajalca in primernost kandidata),
- Prijava na delovno mesto,
- Priprava na zaposlitveni pogovor,
- Trening zaposlitvenega pogovora,
- Analiza zaposlitvenega pogovora,
- Kako obdržati delovno mesto.
* Podpora pri samostojnem iskanju zaposlitve:
- pomoč pri iskanju informacij in mreženju,
- pisanje prošenj
- informacijsko-komunikacijska podpora.