Etnološko tematska pot Bovec


Vsebina projekta

Z ureditvijo etnološke tematske poti Bovec bo Turistično društvo Bovec poskušalo popotniku prikazati nekatere manj znane, a zanimive točke v okolici Bovca. Bovec razpolaga s številnimi naravnimi znamenitostmi, ohranjeno naravo ter bogato kulturno dediščino. Na tem območju so že speljane poti, vendar niso urejene in označene z informacijskimi tablami. Projekt ima za cilj vzpostaviti tematsko pot in jo označiti, izdelati brošuro in tako obiskovalcem Bovca popeljati po označeni poti in jim predstaviti vsebino poti v zgibankah. Vsebina projekta je ureditev in izgradnja tematske poti, ki bo povezala naravne in kulturne znamenitosti območja Bovec. Z ureditvijo tematsko učne poti Bovec se bo popestrila ponudba na področju etnologije Bovške. Pot bo speljana po mestu Bovec in bo zajemala predstavitve tipične bovške hiše, predmetov z bovške in drugih zanimivosti (npr. kašte …), ki se skrivajo po samem Bovcu.

Rezultati projekta

V projektu so bile izvedene naslednje aktivnosti:
- Zbrana besedila za table/panoje odkup fotografij, prevod in lektura (v dveh jezikih - slovenskem in angleškem);
- Oblikovanje tabel/panojev;
- Izkop in postavitev nestandardiziranih stebričkov za panoje;
- Izdelava in postavitev 11 malih tablic: za poimenovanje vodnjakov – kašte;
Postavitev 11ih tabel v naravi: Postavljenih je 11 tabel, to so zgodovinske table/panoji oz. sklop treh tabel/panojev pri Stergulčevi hiši o razvoju naselja Bovec (Srednjeveški Bovec, Bovec pod Habsburžani, podoba Bovca pred in po veliki vojni) in prazgodovina in antika pri cerkvi Devica Marija v Polju ter staro jedro naselja pri cerkvi sv. Urha, etnološke table/panoji-ob cesti (gostilne in kulinarika) pri mladinskem hotelu, kašte in bovška hiša v Mali vasi, kultura in šolstvo pri Kulturnem domu, in nekaj novejše zgodovine projekt Alpe Jadran na A postaji in letališče;
- Izdelava in tisk zemljevida-zgibanka: Izdelali smo zemljevid-zgibanka (5.000 kom, katerega bomo delili na naših prireditvah in bo na voljo v TIC-u Bovec;
- Izdelava in tisk kocke-spominek (zemljevid-zgibanka in kocka nosita funkcijo brošure navedeno v razpisu, kocka je pa reprezentančno darilo).

Lokacija izvedbe:
Postavitev tabel/panojev - Stergulčeva hiša (T01a, T01b, T01c), cerkev Device Marije v Polju (T02), letališče (T03) A postaja žičnice Kanin (T04), zdravstveni dom (T05), cerkev sv. Urha (T06), Mala vas (T07, T08), Kulturni dom (T09).
Postavitev tablice kašte: kašta v Klancu, kašta pri Brginkču, kašta v Kotu, kašta pri Mezin', kašta pri Štrausgitl', kašta pri Šmic', kašta pri Tomažin', kašta pri Hlač', kašta pri Meticln', pumpa pri Kaučič', kašta pri Sivcu.

-Izdelava in tisk vabil;
- Usposabljanje lokalnih vodičev - v sklopu projekta smo izvedli usposabljanje lokalnih vodičev za vodenje po Etnološko tematski poti. Usposabljanje je potekalo v sredo, 25. 5. 2011 pod vodstvom Nine Čopi (število udeležencev: 6);
- Tiskovna konferenca – dne, 28.5.2011 je bila organizirana in izvedena tiskovna konferenca v Stergulčevi hiši;
- Odprtje poti – po tiskovni konferenci je sledila otvoritev poti prav tako v Stergulčevi hiši s pestrim kulturnim programom in brezplačno pogostitvijo (število udeležencev: cca 50). Cela pot je dolga cca. 3 km in se nahaja samo v Bovcu, pohod traja slabo uro.

Nadgradnja projekta: S postavitvijo smo tako zaključili prvo fazo tega projekta. Takoj ko bo možno se bomo prijavili na razpis za tisk knjižice s podrobnejšo vsebino v 4ih jezikih (nem, it. ang. in fra.)
Projekt Etnološko tematska pot Bovec bomo aktivno vključevali v prireditve TD Bovec. Tako bo organiziran pohod po poti na prireditvi 7. Buški dan in tematiko bomo vključili v družabne igre. S tem se bo povečala prepoznavnost poti med domačini, kakor tudi tujci.

Promocijske aktivnosti:
Oglaševanje v lokalnih medijih EPIcenter 6, 2011
KA-TV Bovec

Partnerji v projektu:
1. Občina Bovec
2. LTO Bovec

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Etnološko tematska pot Bovec
Nosilec: Turistično društvo Bovec
Partnerja: Občina Bovec, LTO Bovec
Celotna vrednost projekta: 10.428,00 €
Sredstva LEADER: do 4.345,00 €
Obdobje izvajanja projekta: maj 2010–maj 2011
Projektni vodja: Peter Domevšček, T: 05/38-41-508, e-pošta: #EM#70647666762b6268656c7c786f68654f6063713d677c#EM#