Informacijske točke v parkih območja »LAS za razvoj«


Projekt ureja informacijske točke na zavarovanih območjih LAS za razvoj (največ na območju TNP) in skozi vsakodnevne dejavnosti lokalnih prebivalcev osvešča širšo javnost o pomenu varovanja narave. Na primeru doline Tolminke označi znamenitosti bližnje okolice in jih z informacijsko točko na kmetiji nato tudi poveže. Cilj projekta je tudi izmenjava izkušenj med obstoječimi zavarovanimi območji na območju LAS za razvoj in tistimi, ki se šele vzpostavljajo (Nanos-Trnovski gozd) ter pridobitev izkušenj s tega področja izven območja. V okvir projekta sodi tudi izdelava elaborata za enotno in usklajeno označitev informacijskih točk na območju TNP.

Več informacij o projektu:
- opis projekta,
- stroškovnik.

Osnovni podatki o projektu

Nosilec: JZ Triglavski narodni park
Partnerji: Občina Kobarid, Občina Tolmin, Občina Bovec, Občina Idrija, Zavod GOST na Planoti, MANGART, Razvojna zadruga z.o.o., Pašna skupnost KUHINJA
Celotna vrednost projekta: 49.604,53 EUR
Sredstva LEADER: do 37.353,62 EUR
Vodja projekta: Davorin Koren, telefon: 031-345-479, e-pošta: #EM#6460746c766c68296366786e624d7a61603f757c623b657e#EM#