Izjemna drevesa Severne Primorske


Aktivnosti projekta


A: Koordinacija in vodenje projekta

B: Promocija in obveščanje javnosti
- izvedba radijske promocije sprejemanja pobud in predstavitve projekta (12 ponovitev).

C: Vključitev javnosti pri odkrivanju dodatnih izjemnih dreves, inventarizacija in popularizacija
- informiranje javnosti preko javnih občil o sprejemanju pobud za dodatna izjemna drevesa,
- sprejemanje pobud, ogled na terenu, meritve,
- inventarizacija, izdelava baze podatkov izjemnih dreves.

D: Priprava vsebine in lociranje informacijskih tabel ter izdelava in postavitev tabel
- vodenje aktivnosti,
- izdelava enotnega koncepta označitve, priprava vsebine tabel,
- oblikovanje tabel, izdelava informacijskih in usmerjevalnih tabel (15 kom),
- lociranje tabel na terenu, postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel, ureditev okolice in pristopa k drevesu.

E: Popularizacija
- vodenje aktivnosti,
- izdelava koncepta in vsebine promocijske publikacije, oblikovanje, fotografije dreves in okolice, izdelava pregledne karte s pristopi, prevodi,
- tisk publikacije (8.000 kom),
- izvedba predstavitve projekta, izjemnih dreves in informacijske publikacije za širšo javnost.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Izjemna drevesa Severne Primorske
Nosilec: Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin
Partner: Zavod za varstvo narave Slovenije, LTO Sotočje
Celotna vrednost projekta: 17.451,84 €
Sredstva LEADER: do 13.401,24 €
Projektni vodja: Edo Kozorog, tel. št.: 041-657-071, e-pošta: #EM#65656d2d6f6a7c687a666d4b766a7d21777e643d677c#EM#