« 1 2 3 »
 • Študija izvedljivosti poslovnih con v Goriški statistični regiji
  Zadnja raziskava GEM 2003 je pokazala, da je Slovenija glede umrljivosti podjetij pri samem vrhu med državami, ki so sodelovale pri raziskavi. Med 270-imi novimi podjetji jih po prvih treh letih delovanja preživi le 100, kar kaže na vse prej kot ugodne pogoje za nastajanje in razvoj novih podjetij.
 • Poslovne cone Posočja
  Zgornjemu Posočju je pestrost kultur na stičišču narodov spisala bogato zgodovino. Preplet prazgodovinskih poti je to strateško pomembno območje že zdavnaj odpiral v svet. Številne dragocene najdbe in ...
 • Podjetniški inkubator Posočje
  V Zgornjem Posočju načrtujemo ustanovitev podjetniškega inkubatorja z namenom pospeševanja podjetništva in gospodarskega razvoja regije. Inkubator bo ponujal široko paleto poslovnih storitev za pomoč ...
 • Program vavčerskega svetovanja
  Svetovalne storitve podjetnikom in potencialnim podjetnikom in brezposelnim osebam, prijavljenim na Zavodu RS za zaposlovanje, na podlagi napotnic.
« 1 2 3 »
SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019