Za podjetnike

 • RIBAsador
  Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi
 • GozdNega
  GozdNega, Aktiven in opolnomočen lastnik – negovan in podnebno odporen gozd
 • Podeželje in dediščina v dolini Soče
  Podeželje in dediščina
 • LokAlp, Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe
  Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe
 • Razvojni program Soča
  Program spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (SOČA 2013)
 • NENA
  Za boljši izkoristek obnovljivih virov energije
 • Vse na enem mestu (VEM)
  Vse na enem mestu (VEM)
 • Ocenjevanje ribjih izdelkov
  Skupni projekt LAS
 • Točka vseživljenjskega učenja
  Kako brezplačno do znanja? Točka je namenjena vsem, ne glede na znanje in starost, nudi možnost srečevanja različnih skupin ljudi, izmenjave informacij in izkušenj. Preizkusite nekaj novega in zanimivega!
 • Posoški kovinarski grozd
  Posoški razvojni center (PRC) je leta 2004 na razpis PRIMe (program Phare, Slovenija/Italija 2002) prijavil Posoški kovinarski grozd.
 • Sam svoje sreče kovač
  Izobraževalni program
 • Zgodovinska pot Idrsko
  Pet kilometrov dolga krožna pot, ki povezuje Kobarid z Idrskim.
 • Promocijsko oko Baške grape
  Določitev smernic in temeljev za trajnostni razvoj Baške grape.
 • Informacijske točke v parkih območja »LAS za razvoj«
  Projekt ureja informacijske točke na zavarovanih območjih LAS za razvoj in skozi vsakodnevne dejavnosti lokalnih prebivalcev osvešča širšo javnost o pomenu varovanja narave.
 • Vem točka
  Vem točka na Posoškem razvojnem centru
 • Bogatim, ker se učim
  Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih
 • Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni poti
  Projekt prispeva k povečanju podjetniških in funkcionalnih veščin in znanj, povezovanju ponudnikov in ponudbe ter večanju prepoznavnosti lokalnih produktov. Tako bo pozitivno vplival na hitrejši razvoj podjetništva, ustvarjanje novih delovnih mest v nekmetijskih in s kmetijstvom povezanih dejavnosti.
 • Narava in turistično–rekreacijske dejavnosti
  Z umestitvijo primernih dejavnosti v varovana in zavarovana območja bomo podprli podjetniške priložnosti ter ustanavljanje mikropodjetij na podeželju in diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti.
 • GEOPARK – Priložnost idrijskega podeželja
  Z doseganjem dodane vrednosti delovanja Geoparka Idrija ter trajnostnega razvoja na območju prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju, k diverzifikaciji v nekmetijske dejavnosti, nudijo podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij ter hkrati prispevajo tudi k ohranjanju in izboljševanju dediščine podeželja.
 • Od zadruge do socialnega podjetja
  Z inovativno prakso učnega socialnega podjetja na podeželju in uvedbo nove oblike podjetja bomo prispevali k izboljšanju kakovosti življenja. Podeželsko gospodarstvo pa se bo lahko diverzificiralo v nekmetijske dejavnosti. Raziskava zadružništva kot dobre prakse sodelovanja na vasi v preteklosti bo prispevek k ohranjanju dediščine podeželja.
 • Povezovanje lokalno tipičnih produktov s turistično ponudbo
  Na informativni prireditvi bomo predstavili tipične produkte z območja LAS za razvoj, posebno pozornost pa bomo posvetili blagovni znamki Grape.
 • Meso drobnice priložnost in izziv - Ugotovitev stanja drobnice na območju LAS
  Projekt je usmerjen v ozavščanje širše javnosti o uporabnosti mesa drobnice in v povezovanje društev, ki delujejo v okviru reje drobnice
 • S promočjo deficitarnih poklicev do ustreznih kadrov
  Leta 2004 je Posoški razvojni center v partnerstvu z ostalimi razvojnimi agencijami v regiji (razvojno agencijo ROD iz Ajdovščine, agencijo ICRA iz Idrije in RRA severne Primorske iz Nove Gorice) na Javni razpis za sofinanciranje projektov regionalnih razvojnih programov za razvoj človeških virov v letu 2004 prijavil projekt Mladim v regiji približujemo deficitarne poklice – podjetjem pomagamo pridobiti ustrezne kadre.
 • Študija izvedljivosti poslovnih con v Goriški statistični regiji
  Zadnja raziskava GEM 2003 je pokazala, da je Slovenija glede umrljivosti podjetij pri samem vrhu med državami, ki so sodelovale pri raziskavi. Med 270-imi novimi podjetji jih po prvih treh letih delovanja preživi le 100, kar kaže na vse prej kot ugodne pogoje za nastajanje in razvoj novih podjetij.
 • Poslovne cone Posočja
  Zgornjemu Posočju je pestrost kultur na stičišču narodov spisala bogato zgodovino. Preplet prazgodovinskih poti je to strateško pomembno območje že zdavnaj odpiral v svet. Številne dragocene najdbe in ...
 • Podjetniški inkubator Posočje
  V Zgornjem Posočju načrtujemo ustanovitev podjetniškega inkubatorja z namenom pospeševanja podjetništva in gospodarskega razvoja regije. Inkubator bo ponujal široko paleto poslovnih storitev za pomoč ...
 • Program vavčerskega svetovanja
  Svetovalne storitve podjetnikom in potencialnim podjetnikom in brezposelnim osebam, prijavljenim na Zavodu RS za zaposlovanje, na podlagi napotnic.