Knjige so zame


Program je namenjen odraslim, starim med 16 in 64 let, ki ne obiskujejo rednih šolskih oblik izobraževanja in so se šolali skupno manj kot 12 let. V program se lahko vključi od 6 do 8 udeležencev, ki so motivirani in si želijo v vzdušju enakopravnosti, sprejetosti in spoštovanja brati in razpravljati o raznovrstnih domačih in svetovnih umetnostnih besedilih.

Program poteka v obliki tedenskih srečanj po dve do tri andragoške ure, traja tri mesece oz. najmanj 20 in največ 25 andragoških ur.

Glavni cilj programa: Naj postane branje literature užitek, veselje in potreba.

Program je za udeležence brezplačen saj je program sofinanciran s strani MIZKŠ ter ESS.

V šolskem letu 2012/2013 se bo program začel izvajati predvidoma januarja oz. februarja na Kobariškem.

Informacije:

Nataša Klobučar Štrancar, 05/38-41-514, #EM#6e6076627764286c7b497a796f237d66#EM#