Povezujmo kobariško podeželje


Aktivnosti projekta


A: Koordinacija in vodenje projekta

B: Koledar prireditev v občini Kobarid v letu 2012
- nakup računalnika za pomoč društvom in izvedbo projekta (1 kom),
- nabava fotoaparata za evidentiranje in dokumentiranje (1 kom),
- nabava projektorja in projekcijskega platna za strokovne posvete, promocijo (1 kom),
- oblikovanje koledarja prireditev, prevodi v 3 svetovne jezike: it., ang., nem., lektoriranje, tiskanje v nakladi (5.000 izvodov).

C: BROŠURA VSEH PONUDNIKOV V OBČINI KOBARID
- oblikovanje brošure ponudnikov, prevodi v 3 svetovne jezike: it., ang., nem., lektoriranje, tiskanje v nakladi (5.000 izvodov).

D: IZOBRAŽEVANJE LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV
- strokovna izvedba izobraževanj, cca. 15 vodnikov, koordinacija in delo na terenu s potencialnimi lokalnimi vodiči.

E: TURISTIČNO INFORMATIVNE TABLE
- terensko delo za pripravo vsebin, oblikovanje informacijskih tabel – male (11 kom), oblikovanje informacijskih tabel – velike (4 kom), fotografiranje, izdelovanje zemljevidov, prevajanje tekstov za table, izdelovanje tabel (15 kom), postavljanje tabel, zbiranje zgodovinskega gradiva za informacijske table.

F: PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI
- oglaševanje Alpski val (10 objav), oglaševanje Goriška (3 objave), oglaševanje Primorske novice (6 objav), oglaševanje EPIcenter (3 objave).

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Povezujmo kobariško podeželje
Nosilec: Občina Kobarid
Partner: LTO Sotočje, Razvojno Društvo Breginjski kot, KS Drežnica, KS Livek, KS Borjana Podbela
Celotna vrednost projekta: 67.769,36 €
Sredstva LEADER: do 49.586,28 €
Projektni vodja: Danica Hrast, tel. št.: 05/38-99-200, e-pošta: #EM#6f63616a6a64466c676b6b796569207c79#EM#