Sam svoje sreče kovač


Projekt je sestavljen iz več sklopov: priprava in izvedba izobraževalnega programa, mentorstvo motiviranih posameznikov pri izoblikovanju poslovne zamisli oziroma registraciji podjetja (svetovanje in spremljanje), priprava in izvedba strokovne ekskurzije z ogledom dobrih praks ter promocija in obveščanje javnosti. Izobraževalni program so partnerji zastavili tako, da je sestavljen iz splošnega podjetniškega dela in specialističnih delavnic (trženje v turizmu, trženje prireditev, delo na daljavo, zelena poslovna darila in spominki, podjetniške priložnosti v športu itd.)

Več informacij o projektu:
- opis projekta,
- stroškovnik.

Osnovni podatki o projektu

Nosilec: LAS za razvoj
Partnerji: Fundacija BiT Planota, ICRA d.o.o. Idrija, JZ TNP, KGZS − Zavod GO, Mestna občina Nova Gorica, Občina Bovec, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Tolmin, Posoški razvojni center
Celotna vrednost projekta: 25.029,90EUR
Sredstva LEADER: 20.361,68 EUR
Vodja projekta: Mateja Bizjak, telefon: 05/37-43-911, e-pošta: #EM#6d6076666e6428656173606a674d676c62703c607d#EM#