Krajinski park Zgornja Idrijca


Vsebina projekta

Kot vsi krajinski parki, tudi Krajinski park Zgornja Idrijca obsega območja kultivirane narave, ki združujejo značilno krajino s sestavinami naravne in kulturne dediščine, kar je tudi definicija tovrstnih zaščitenih območij. Naravno dediščino predstavljajo področja, ki izstopajo po svoji izjemnosti in so lahko razglašena za naravne spomenike, na nekaterih, do današnjega dne nedotaknjenih območjih, pa za naravne rezervate. Kulturno dediščino zastopajo kulturni, tehniški, arheološki in spomeniki humanistične vrednosti. Tovrstni pomniki tako postanejo tudi opomniki vrednosti naravnega ravnotežja in v sožitju z naravo kultiviranega okolja. Namembnost krajinskih parkov je pričevalna in izobraževalna, lahko tudi biotopska, za običajnega obiskovalca največkrat rekreacijskega in sprostitvenega značaja. V predelih, ki se izkazujejo s svojo izjemnostjo, tudi rezervatna in znanstveno-raziskovalna. Projekt Krajinski park Zgornja Idrijca želi ta izjemni biser naravne in tehnične dediščine približati ljudem. Ker na območju krajinskega parka veljajo omejene možnosti vplivanja na okolje, bomo s projektom ta občutljiv ekosistem in spomenike tehnične kulture približali občanom. Idrijčani so ta del dokaj neokrnjene narave vedno razumeli kot naravni podaljšek urbanega mesta. V preteklih stoletjih so ga obiskovali najbolj znameniti raziskovalci flore in favne ter veliki izumitelji. Med njimi je bil tudi Jožef Mrak, ki je konstruiral in postavil klavže, za katere v strokovni literaturi velja oznaka, da gre za slovenske piramide. Prek projekta Krajinski park Zgornja Idrijca bomo te univerzalne vrednote čuvanja in ohranjanja ekosistemov ter kulturnih in tehničnih spomenikov približali zainteresirani, tako domači kot tuji, javnosti brez tveganja, da bi s povečanim številom obiska v parku načeli občutljivo naravno ravnotežje. Spletna predstavitev krajinskega parka Zgornja Idrijca je ena izmed oblik prezentacije te naravne, kulturne in tehniške dediščine. S spletno stranjo je tako celovito predstavljen park v fotografiji in tekstu. Z nadgradnjo strani se doseže še širši prostor stran (tuji jeziki), ob interaktivni karti pa je park predstavljen bolj plastično in turizmu primerno.

Rezultati projekta

Aktivnost št. 1: Nadgradnja spletne strani krajinskega parka
Spletna stran je bila nadgrajena. Najprej je bila nadgrajena v smislu implementacije treh novih jezikovnih variant in sicer angleščine, nemščine in italijanščine. Po izdelavi interaktivne karte se je le to tudi implementiralo na spletno stran. Spletna stran je zasnovana tako, da omogoča nadaljnjo nadgradnjo. Je pa tudi umeščena v poddomeno na spletni portal idrija-turizem, kjer lahko obiskovalci dobijo celostne informacije o turistični ponudbi v Idriji in njeni okolici.

Aktivnost št. 2: Lektoriranje ter prevodi besedil in postavitev spletne strani v angleški, nemški in italijanski jezik
Preverjanje ponudb in naročilo prevodov besedil v angleški, nemški in italijanski jezik se je izvedlo že kmalu po začetku projekta. Prevodi so bili tako zagotovljeni, kar je omogočilo, da se spletna stran posodobi in nadgradi še v drugih jezikovnih variantah.

Aktivnost št. 3: Priprava interaktivne karte
Interaktivna karta je bila pripravljena in narejena s strani Janija Peternelja in KUD Avgusta. KUD Avgust je pripravil točke – znamenitosti. Prav tako je poiskal povezave na dodatne vire – oglede. Jani Peternelj pa je izdelal interaktivno karto in jo implementiral na spletni portal http://park.idrija-turizem.si/KARTA/index.html

Aktivnost št. 4: Implementacija spletne strani na turistični portal občine Idrija
Spletna stran je bila implementirana na turistični portal idrija-turizem.si in sicer na poddemeno: http://park.idrija-turizem.si/index.html. Aktivnosti so se vršile v ICRA d.o.o. Idrija, ki tudi ureja portal. Stroški dela, ki so tako nastali so se pokrivali s strani ICRE d.o.o. Idrija in sicer iz dela, ki ga ICRA opravlja kot tržno dejavnost. Za razvoj turizma v občini Idrija je pomembno, da je turistična ponudba objavljena na enem mestu oz. je omogočena povezava.

Aktivnost št. 5: Izdaja 36 tematskih razglednic, na katerih se je predstavilo krajino, živalski in rastlinski svet, tehnično in kulturno dediščino
V tej aktivnosti je aktivno sodelovala Založba Bogataj in KUD Avgust. KUD Avgust je prispeval tudi ves slikovni (fotografski) material, ki je bil uporabljen na razglednicah. Veliko aktivnosti v obliki prostovoljnega dela, avtorstva fotografij in koordinacije aktivnosti je prispeval KUD Avgust. Prav tako je založba Bogataj vršila aktivnosti izbora in priprave fotografij ter pridobivanje potencialnih izvajalcev storitve tiskanja.

Partnerji v projektu:
1. Občina Idrija – strokovna pomoč in delno financiranje projekta
2. Založba Merkur, ABC Bogataj – tisk razglednic in delno financiranje projekta
3. ICRA d.o.o. – strokovna pomoč in umestitev na portal Idrija-turizem

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Krajinski park Zg. Idrijca
Nosilec: KUD Avgust Idrija
Partnerji: Občina Idrija, Založba Bogataj, ABC Merkur d.o.o., ICRA d.o.o. Idrija
Celotna vrednost projekta: 11.267,00 €
Sredstva LEADER: do 3.938,60 €
Obdobje izvajanja projekta: maj 2010–september 2010
Projektni vodja: Damjan Bogataj, GSM: 041/654-166, e-pošta: #EM#64602c616b45706864636b2562687a#EM#

SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019