Kulturna dediščina v oblačilih podeželja


Vsebina projekta

Društvi želita na osnovi pisnih in ustnih virov izdelati tipično podeželsko žensko in moško pražnje oblačilo. Ob predstavitvi tipični idrijskih in cerkljanskih jedi se srečujejo s problemom predstavitve tipičnih jedi. Društvi imata znanje in bogate izkušnje, vendar nimajo ustrezne opreme. V veliki meri so predstavitve odvisne od zmožnosti organizatorja, da priskrbi opremo (kuhalnik, posode …) ali članic društva, da same to opremo posodijo društvu. Z nakupom opreme, bodo članice Društva podeželskih žena Idrija-Cerkno lahko sodelovale na več prireditvah in boljše ter lažje predstavljale tipične jedi. Pri predstavitvah na prireditvah sodelujejo s KUD Jurko Gore – sekcijo moški pevski zbor Vasovalci. Tudi oni želijo skozi pražnjo obleko bolje predstaviti ljudsko in zborovsko pesem. Dobro dosedanje sodelovanje je preraslo v idejo po pripravi projekta, tako da bi se obe društvi skupaj predstavili s skupnim nastopom, kjer bi se dopolnjevala moško in žensko praznično oblačilo. Obe društvi želita ohraniti kulturno dediščino in ljudsko izročilo našega podeželja.

Rezultati projekta

V projektu je bilo predvidenih pet aktivnosti in sicer:

1. ZBIRANJE INFORMACIJ IN GRADIVA O KULTURI OBLAČENJA NA PODEŽELJU V LETIH OKOLI 1900
Skozi projekt se je skupaj z Mestnim muzejem Idrija raziskalo obstoječe pisne vire na temo moških in ženskih pražnjih oblačil, ki so se nosila v začetku 20. stoletju. Tako so se zbrale informacije in gradiva o kulturi oblačenja na podeželju.

2. PRIPRAVITI PODATKE, PRIDOBLJENE V PRVI FAZI, V PISNI OBLIKI
Podatke in pisni materiali, ki so se zbrali so pripravili tako, da so zbrani v delovni brošuri za interno rabo – v njej je komentar etnologinje Ivane Leskovec, stare fotografije in skice oblek ter navodila za šiviljo glede izdelave moških in ženskih oblek.

3. IZDELATI FOTOTEKO V e-OBLIKI
Podatke in pisne materiali, ki so se zbrali so pripravljeni tudi v e-obliki, fotografije in skice se je poskeniralo in objavilo na svetovni splet www.kd-jurko.si/ in je tako na voljo tudi širši in strokovno javnost.

4. IZDELATI OZ. NABAVITI ŽENSKA IN MOŠKA PRAŽNJA OBLAČILA:
Izbrana šivilja je na osnovi pisnega gradiva, starih fotografij, skic in navodil izdelala 9 kompletov moških in 6kompletov ženskih pražnjih oblačil, in sicer:
- za moške: 9 hlač, 9 srajc, 9 telovnikov, 9 suknjičev, ter nabavilo 9 klobukov, 9 parov čevljev ali škornjev,
- za ženske: 3 ženske obleke, 3 bluze, 3 krila, 6 spodnjih kril, 6 parov nogavic, 3 brezrokavnike ter nabavilo 6 parov čevljev.

5. NAKUP OPREME ZA IZVEDBO PREDSTAVITEV ZNAČILNIH IDRIJSKIH IN CERKLJANSKIH JEDI
Skozi to aktivnost se je nabavilo potrebno opremo za izvedbo predstavitev tipičnih jedi in degustacije in sicer:
- 1 kos - indukcijski plošči,
- 1 kos - plošča električna,
- 1 kos - lonec s pokrovom,
- 1 kos - kozico s pokrovom,
- 1 kos - termus posodo za prevoz hrane,
- 2 kos - posodi s pokrovom.

Partnerji v projektu:
Kulturno društvo KUD Jurko Gore – sekcija moški pevski zbor Vasovalci se skupaj z Društvom podeželskih žena Idrija-Cerkno predstavilo v novih pražnjih oblačilih.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Kulturna dediščina v oblačilih podeželja
Nosilec: Društvo podeželskih žena Idrija -Cerkno
Partner: Kulturno društvo Jurko Gore
Celotna vrednost projekta: 19.269,16 €
Sredstva LEADER: do 15.805,09 €
Obdobje izvajanja projekta: januar 2010–december 2010
Projektni vodja: Marija Rupnik, tel. št.: 05/37-47-195, e-pošta: #EM#7a6065622a7773776660614b7f6461633e7f7767#EM#.