Les in živali v Trnovskem gozdu


Vsebina projekta


Cilj projekta je predvsem varovanje in ohranjanje narave in spoznavanje posebnosti v gozdu. To bomo dosegli tako, da bomo na enem mestu predstavili rastline in živali, ki živijo v gozdu na območju Banjške in Trnovske planote, njihove značilnosti, posebnosti, način življenja in seveda tudi njihove sovražnike. S predstavitvijo bi radi dosegli prepoznavnost in način, kako lahko rastline in živali zaščitimo pred uničenjem ali razsoljevanjem. V okviru projekta bomo opravili pregled vseh rastlin s poudarkom na drevesih in živalih v gozdu obravnavanega območja, zbrali in uredili eksponate posameznih predstavnikov, tako dreves in živali, jih ustrezno uredili v obliki razstave in predstavili njihove lastnosti, uporabo in posebnosti. Urediti nameravamo stalno razstavo tako urejenih eksponatov, ki bo omogočala celostni pregled navedenih rastlinskih in živalskih vrst. Pripravili bomo promocijsko brošuro, ki bo pripomogla k večji prepoznavnosti in promociji razstave.

Rezultati projekta

1. Zbiranje in ureditev eksponatov, da bodo pripravljeni za razstavo
Z Društvom inženirjev in tehnikov gozdarstva Posočja (DIP), izbrali eksponate za razstavo. Izbranih je bilo trinajst različnih vrst dreves in deset vrst vzorcev živali.

2. Oblikovna in fizična ureditev stalne razstave, na katero bo vstop prost
Razstavo je postavil DIP. Na razstavi so predstavljeni vsi predhodno izbrani eksponati (gozdarske oznake v gozdu, predstavitev rasti drevesa, pregled posebnosti Trnovskega gozda, bonton obnašanja v gozdu in zračni posnetek Trnovskega gozda. Razstavo so poimenovali »Učila o Trnovskem gozdu«.

V sredo, 12. novembra 2010, je v Restavraciji Na Planoti na Lokvah potekala otvoritev Učilne o Trnovskem gozdu. Na otvoritvi so nastopili učenci OŠ Čepovan in igralec Iztok Munčič. Otvoritve razstave se je udeležilo približno 40 obiskovalcev, predvsem predstavnikov gozdarjev, osnovnih šol in predstavnikov občine Nova Gorica.

3. Pripraviti brošuro s predstavitvijo stalne razstave
Pripravljena zgibanka z naslovom UČILNA o Trnovskem gozdu v nakladi 500 kos, ki so jih razdelili po šolah na območju mestne občine Nova Gorica.

ucilna_1.pdf

4. Na odprtju razstave izvesti tiskovno konferenco
Pred otvoritvijo organizirana tiskovna konferenca, ki se jo je udeležili pet novinarjev TV Koper, TV Primorka, Delo, lokalna časopisa Planota in EPIcenter

5. Seznaniti predvsem šole, ki gravitirajo na lokacijo razstave o vsebini razstave in možnostih vključitve le te v njihove izobraževalne programe
Na osnovne šole in vrtce v občini Nova Gorica so bila poslana vabila na otovoritev razstave ter zgibanke o razstavi.

6. Izvesti delavnice – kvize o poznavanju rastlin in živali
Izvedeni trije kvizi za obiskovalce. Prvi izveden na otvoritvi razstave, druga dva pa 24. 11. in 27. 11 2010

Partnerji v projektu:
V projektu ni bilo predvidenih partnerjev.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Les in živali v trnovskem gozdu
Nosilec: Zavod GOST NA PLANOTI
Partnerji: /
Celotna vrednost projekta: 9.400,00 €
Sredstva LEADER: do 8.000,00 €
Obdobje izvajanja projekta: maj 2010–avgust 2011
Projektni vodja: Boris Kante, GSM: 041-655-789, e-pošta: #EM#626e706a772b6d66667d6f4b7f6461633e7f7767#EM#