Lokalno pridelana hrana v vrtce in šole


Aktivnosti projekta


A: Popis obstoječih in potencialnih pridelovalcev ekološke in integrirane pridelane hrane na območju štirih občin
- popis obstoječih in potencialnih pridelovalcev,
- pomoč pri popisovanju in animaciji ekoloških kmetij.

B: Izvedba delavnic in predavanj z informiranjem vseh udeležencev (zaposlenih, staršev in otrok) na območju štirih občin
- izvedba delavnic in predavanj,
- predstavitev primera dobre prakse v Sloveniji / gostovanje.

C: Izhodišča zelenih javnih naročil / projektno uvajanje
- predstavitev prednosti lokalne samooskrbe odločevalcem v občinski upravi ter vrtcih in šolah,
- priprava izhodišč javnega naročanja s svetovanjem.

D: Promocija in obveščanje javnosti
V okviru te aktivnosti se bodo izvajala razne promocije projekta (radio, EPIcenter ipd.). Promoviranje projekta bo potekalo v lokalnih TV in časopisnih mediji ter v elektronski obliki na spletnih straneh partnerjev v natančno določenih časovnih intervalih. Na podlagi izvedenih aktivnosti bo koordinator projekta predstavljal dokončane aktivnosti in aktivnosti v teku.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Lokalno pridelana hrana v vrtce in šole
Nosilec: Občina Bovec
Partner: Občina Kobarid, Občina Tolmin, Občina Kanal ob Soči, Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske
Celotna vrednost projekta: 22.400,00 €
Sredstva LEADER: do 16.206,67 €
Projektni vodja: Patricija Muršič, tel. št.: 05/38-41-900, e-pošta: #EM#6f63616a6a6428737d7b637169604e6d7f6777703a667f#EM#